Nieuws

Voorkom een faillissement met het WHOA-liquidatieakkoord

Gepubliceerd op 10 nov. 2022

I Stock 1305501354
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is interessant voor ondernemingen die failliet dreigen te gaan, maar toekomstperspectief hebben. Zo biedt de WHOA de mogelijkheid om een dwangakkoord op te leggen aan haar schuldeisers en aandeelhouders. Dit heet een herstructureringsakkoord of reorganisatieakkoord. De WHOA kan echter ook aantrekkelijk zijn voor ondernemingen die geen toekomstperspectief meer hebben en tot beëindiging van de onderneming willen overgaan. In die situatie biedt de WHOA de mogelijkheid om een zogeheten liquidatieakkoord aan te bieden aan haar schuldeisers. Bij een liquidatieakkoord wordt het gehele vermogen van de onderneming ter beschikking gesteld aan de schuldeisers, waarna de onderneming financieel kan worden afgewikkeld en beëindigd. Lars ten Wolde, advocaat Insolventierecht en herstructureringsdeskundige, vertelt u ook alles over het WHOA-liquidatieakkoord in zijn Holla Heads-up.

Wat is het verschil met een faillissement?

Op het moment dat een onderneming failliet wordt verklaard, wordt door de rechtbank een curator aangewezen. De curator zal vervolgens de activa van de onderneming te gelden maken en de opbrengst verdelen onder de schuldeisers. Als ondernemer verliest u vanaf datum faillissement alle zeggenschap over uw onderneming. De curator staat vanaf dan aan het roer van de onderneming. Met het liquidatieakkoord biedt de WHOA de mogelijkheid om - zonder tussenkomst van een curator - te komen tot beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Ook als niet alle crediteuren (volledig) kunnen worden voldaan. De achterliggende gedachte luidt dat de negatieve associatie met een faillissement waardeverminderend kan werken. Door middel van een WHOA-liquidatieakkoord kan dus een hogere opbrengst worden gerealiseerd voor de crediteuren.

Enkele vereisten

Het WHOA-liquidatieakkoord is een interessante optie die voor veel ondernemers in zwaar weer een uitkomst kan bieden. Er dient echter wel aan enkele vereisten te zijn voldaan wil een onderneming in aanmerking komen voor het traject. Zo dient het faillissement van de onderneming onvermijdelijk te zijn als er niet wordt ingegrepen. Ook dient er sprake te zijn van middelen in de onderneming waarmee het akkoord kan worden aangeboden, oftewel: er dient zich nog waarde in de onderneming te bevinden. Bovendien is een belangrijk uitgangspunt dat schuldeisers beter af zijn met het liquidatieakkoord, dan in een faillissementssituatie. Er moet – zogezegd – sprake zijn van een ‘plus’ voor de crediteuren. Van belang is ook dat aan de vorm en inhoud van het liquidatieakkoord enkele vereisten worden gesteld en er een klassenindeling van de crediteuren moet worden gemaakt. Indien het conceptakkoord klaar is, dan kan het akkoord worden voorgelegd aan de rechtbank. De rechtbank zal vervolgens toezien of aan alle (overige) vereisten is voldaan.

Conclusie

Een WHOA-liquidatieakkoord kan dus interessant zijn voor ondernemers die willen stoppen of daartoe genoodzaakt zijn, maar niet de mogelijkheid hebben om alle schuldeisers volledig te betalen en toch een faillissement willen voorkomen. Kampt uw onderneming met problemen en wilt u een faillissement voorkomen? Wij helpen u hier graag mee. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief