Nieuws

Versoepeling beleid Belastingdienst per 1 augustus 2022

Gepubliceerd op 1 aug. 2022

I Stock 1305731852
Vanaf 1 oktober 2022 moeten ondernemingen de belastingschulden – die ontstaan zijn door bijzonder uitstel van betaling tijdens de coronacrisis – aflossen. Het kabinet wil echter voorkomen dat levensvatbare bedrijven door deze extra betalingsverplichting (verder) in de financiële problemen raken. Om die reden versoepelt de Belastingdienst vanaf 1 augustus 2022 zijn beleid ten aanzien van schuldeisersakkoorden (zoals een WHOA-akkoord). Wat de Belastingdienst verandert en waarom, wordt in dit artikel (kort) toegelicht.

Regulier beleid en tijdelijk beleid

De Belastingdienst is op grond van de wet een preferente (‘bevoorrechte’) schuldeiser. Indien té weinig financiële middelen aanwezig zijn om alle schulden te voldoen, moeten vorderingen met voorrang eerst te worden voldaan voordat concurrente schuldeisers kunnen worden betaald. Anders gezegd: concurrente schuldeisers (schuldeisers zonder voorrang) komen pas voor een uitkering in aanmerking als de preferente schuldeisers zijn voldaan. Het gevolg van deze voorrangspositie is dat de Belastingdienst als uitgangspunt hanteert dat bij een (WHOA-)akkoord de Belastingdienst het dubbele percentage ten opzichte van de andere schuldeisers moet ontvangen.[1] De coronacrisis (en de gevolgen daarvan) hebben echter ertoe geleid dat de Belastingdienst zich bereid heeft verklaard om zijn beleid tijdelijk te versoepelen. Het (tijdelijk) gewijzigde beleid houdt in dat wanneer de Belastingdienst een WHOA-akkoord – of ander akkoord – krijgt aangeboden dat de Belastingdienst genoegen zal nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als de concurrente schuldeisers. Hiermee wordt beoogd WHOA-akkoorden een grotere kans van slagen te geven, waarbij de Belastingdienst hoopt dat ook andere schuldeisers (eerder) met WHOA-akkoorden in zullen stemmen. Dit beleid geldt in beginsel van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023.

Gevolgen?

Naar alle waarschijnlijkheid hebben verschillende ondernemingen gewacht met het aanbieden van een akkoord tot 1 augustus 2022. De verwachting is dan ook dat in de komende periode het aantal WHOA-trajecten zal toenemen en in de komende maanden zal duidelijk worden of daadwerkelijk meer schuldeisers zich bereid verklaren mee te werken aan een WHOA-akkoord. Daarnaast is het afwachten hoe de Belastingdienst invulling gaat geven aan zijn nieuwe beleid. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte. Heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen over de WHOA? [1] Dit beleid is opgenomen in de Leidraad Invordering 2008, maar geldt ook nog op grond van de ‘Tijdelijke instructie saneringen’; Voor kleinere mkb-schuldeisers geldt een uitzondering.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief