Nieuws

Tax Alert | Rechtbank Amsterdam: Taxichauffeurs Uber zijn schijnzelfstandigen

Gepubliceerd op 16 sep. 2021

Austin distel pj Wb Urk Uef U unsplash
De FNV heeft een "klinkende overwinning" behaald in de strijd tegen schijnzelfstandigheid bij Uber[2], volgens het FD[1]. Chauffeurs die zich in persoon met Uber hebben verbonden en die via de Uber-app passagiers vervoeren, vallen onder de CAO Taxivervoer. De rechtsverhouding tussen Uber en deze chauffeurs voldoet namelijk aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst. De rechtbank overweegt dat het toetsingskader voor de beoordeling of sprake is van een arbeidsovereenkomst wordt gevormd door artikel 7:610 BW, nader ingevuld door (onder meer) de standaardarresten Groen/Schoevers[3] en X/Gemeente Amsterdam[4]. De rechtbank overweegt voorts dat In de hedendaagse, door technologie beheerste tijd het criterium "gezag" een van het klassieke model afwijkende, meer indirect (vaak digitaal) controlerende invulling heeft gekregen. Werknemers zijn zelfstandiger geworden en verrichten hun werk op meer wisselende (zelfgekozen) tijden en dat bij Uber sprake is van deze “moderne gezagsverhouding”. Dat zet de deur open naar bredere toepassing van deze uitspraak. Handhaving De vraag is waarom de FNV wel slaagt in de bestrijding van schijnzelfstandigheid en de Belastingdienst niet. In antwoord op Kamervragen heeft minister Koolmees opgemerkt dat de handhaving van de kwalificatie van een arbeidsrelatie complex en arbeidsintensief blijft vanwege de holistische benadering en de zware bewijslast[5]. Dat moge zo zijn, maar er zijn wel meer onderdelen in het belastingrecht waar handhaving complex en arbeidsintensief is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestrijden van belastingontwijking in de sfeer van de vennootschapsbelasting waarover de Belastingdienst behoorlijk ingewikkelde procedures tot aan de Hoge Raad aan toe volgt. Terecht roept de FNV de wetgever dan ook op het handhavingsmoratorium (voor zover dat nog geldt) op te heffen. Bovendien is handhaving nu ook weer niet zo vreselijk moeilijk om nog terughoudendheid te betrachten. Dienstbetrekking De Uber-uitspraak komt niet uit de lucht vallen na de Deliveroo-uitspraak van 16 februari 2021[6]. In de Vakstudie Loonbelasting, voor fiscalisten een primaire bron van kennis wordt per categorie werkzaamheid uitgelegd of deze wel of niet buiten dienstbetrekking kan worden verricht. Natuurlijk is het dan nog steeds geen invuloefening, maar er is wel degelijk een lijn in te ontwaren. Minister Koolmees waarschuwt wel; als invulling van de webmodule resulteert in de uitkomst "dienstbetrekking" en wordt daar niets mee gedaan, dan is de kans aannemelijk dat in strijd met de wet wordt gehandeld. Bij een reguliere controle of bij een gang naar de civiele rechter door de opdrachtnemer/werknemer kan dan worden vastgesteld dat sprake is van een dienstbetrekking, met alle gevolgen van dien. Verwacht mag dan ook worden dat een nieuw kabinet besluit tot opheffing van het handhavingsmoratorium. Wilt u weten of uw organisatie voldoet aan de huidige wet- en regelgeving omtrent de inzet van zzp’ers? Neem dan graag contact op met een van onze tax specialisten.   [1] https://fd.nl/economie/1412438/rechter-prikt-zzp-constructies-platforms-door-qni1ca7F8hLs [2] https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Uberchauffeurs-vallen-onder-CAO-Taxivervoer.aspx [3] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:1997:ZC2495 [4] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:1746 [5] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z15323&did=2021D32829 [6] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:392

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief