Belastingrecht

Het is de normaalste zaak van de wereld dat ondernemingen bij het nemen van een groot aantal beslissingen en bij het bepalen van hun strategie rekening houden met de fiscale aspecten daarvan. Door gebruik te maken van fiscale faciliteiten en mogelijkheden kan de belastingdruk worden gereduceerd en dat komt direct ten goede aan de winstgevendheid. Dit vergroot de ruimte om te ondernemen. Daarnaast kan het simpelweg in compliance zijn met de vaak complexe fiscale wet- en regelgeving op zichzelf al uitdagend genoeg zijn.

De filosofie van Holla is dat fiscale planning en advisering niet op zichzelf staan. Daar zijn evenzeer allerlei juridische en commerciële aspecten aan verbonden. Ondernemingen, financiële instellingen, overheden en particulieren zijn gebaat bij een geïntegreerd juridisch en fiscaal advies. Als toonaangevende juridische dienstverlener heeft Holla bewezen in staat te zijn om haar cliënten naar hun volle tevredenheid van een advies op maat te voorzien, gedreven vanuit de sectorbenadering, de specifieke marktkennis en de hoogstpersoonlijke benadering die kenmerkend is voor het DNA van Holla.

Specialisaties

Holla Tax, onze fiscale praktijk, omvat alle aspecten van het Nederlandse belastingrecht die van belang zijn voor ondernemingen en hun aandeelhouders, overheden en vermogende particulieren. De focus ligt hierbij op corporate transacties, zowel nationaal als internationaal, inclusief fusies en overnames en interne herstructureringen en financiële transacties. Daarnaast beschikken wij over een solide track record op het terrein van belastingen die raken aan de inzet van werknemers en freelancers en aan onroerend goed-transacties. De fiscale praktijk is nauw verbonden met vrijwel alle andere expertises binnen Holla zoals arbeidsrecht, banking en finance, fusies en overnames, financiering, zekerheden en insolventie, ondernemingsrecht en integrity & compliance.

Wij beperken ons niet alleen tot het geven van adviezen op het terrein van belastingoptimalisatie, tax planning, het aangifte-traject en het vragen van rulings, maar beschikken ook over aantoonbare ervaring in fiscale procedures tot aan de Hoge Raad toe. Als advocaten hebben wij daarbij exclusief het belang van onze cliënten voor ogen. Onze relaties met de Belastingdienst zijn uitstekend en overleggen en onderhandelen frequent met de Belastingdienst over de fiscale positie van onze cliënten. Desgewenst geven wij legal opinions af en treden wij op voor cliënten die onderwerp van een fiscale controle zijn of die door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van derden, met name op grond van de inleners-, keten- en bestuurdersaansprakelijkheid.

Internationaal fiscaalrecht

Via ons internationale netwerk European Law Firm, bestaande uit kantoren in 28 landen, bevinden wij ons in een positie waarin wij onze cliënten ook buiten Nederland kunnen adviseren over cross-border fiscale kwesties. Daarbij bieden wij de voordelen van het attorney-client privilege.

Het belastingrecht is permanent aan verandering onderhevig. Vele nieuwe wetten, beleidsbesluiten en belangrijke jurisprudentie zien ieder jaar het licht. Ook internationaal en in Europees verband gaan de ontwikkelingen razendsnel.  Via onze nieuwsbrief, Facebook en Twitter houden wij u graag up to date. Indien daartoe aanleiding bestaat, mag u van ons een tax alert verwachten zodat u daarop snel kunt inspelen. Wij organiseren met enige regelmaat seminars en ronde tafelgesprekken om ook op meer persoonlijke basis met onze cliënten over fiscale trends en actualiteiten van gedachten te wisselen.

 

 

Zakelijke dienstverlening

De Zakelijke dienstverlening is sterk in beweging. Klanten zijn kritischer op de kwaliteit van de dienstverlening, de toegevoegde waarde en de kosten. Naast creativiteit en intensiever klantcontact, zoeken veel zakelijke dienstverleners mogelijkheden om met behulp van slimme technologie, nieuwe diensten te leveren en klanten te binden. Tegelijkertijd worden kosten beheerst door efficiënter te werken, personeelsreducties en samenvoeging of overname van branchegenoten.

Wij verlenen hierbij juridisch advies in de vorm van moderne ondernemingsstructuren, overnames, het aangaan en verbreken van samenwerkingsverbanden, alternatieve financieringen, zekerheden en intellectuele eigendom van elektronische diensten en nieuwe business modellen. Ook kunnen wij alle benodigde documenten zoals aandeelhoudersovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en algemene voorwaarden voor u opstellen. Wij helpen daarbij beroeps- en bedrijfsrisico’s te beheersen en meningsverschillen te voorkomen. Mocht u toch in een conflictsituatie terechtkomen – binnen samenwerkingsverband of daarbuiten – dan staan wij u graag terzijde. U kunt hierbij denken aan zowel civiele als tuchtrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures.

In de sector Zakelijke dienstverlening komen veel…

Advocaten in Belastingrecht

Boris Emmerig

Tom Zondag

Neem direct contact op