Belastingrecht / Fiscaal recht

Ons team van fiscalisten is op de hoogte van alle aspecten van het Nederlandse belastingrecht die van belang zijn voor ondernemingen en hun aandeelhouders, overheden en vermogende particulieren. Met deze kennis kunnen wij u helpen met onder andere:

 • corporate transacties, zowel nationaal als internationaal, inclusief fusies en overnames;
 • interne herstructureringen;
 • financiële transacties.

Daarnaast beschikken onze belastingrechtadvocaten over een solide track record op het terrein van belastingen die raken aan de inzet van werknemers en freelancers en aan onroerend goed-transacties.

Onze relatie met de Belastingdienst is uitstekend mede omdat wij frequent overleggen en onderhandelen met de Belastingdienst over de fiscale positie van onze cliënten. Daardoor kunnen wij desgewenst legal opinions afgeven en treden wij op voor cliënten die onderwerp van een fiscale controle zijn. Bovendien treden wij vaak op voor klanten die door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van derden, met name op grond van de inleners-, keten- en bestuurdersaansprakelijkheid.

Onze fiscalisten kunnen u ook bijstaan met de onderstaande zaken:

 • aansprakelijkheid voor de bestuurder voor omzet-, vennootschaps- en loonbelasting;
 • adviezen op het terrein van belastingoptimalisatie;
 • belastingcontroles;
 • beoordelen van de administratie- of de bewaarplicht;
 • beslaglegging en executie door de Belastingdienst;
 • bezwaar / beroep inzake aanslagen;
 • boekenonderzoeken;
 • dwangbevelen;
 • FIOD-onderzoeken;
 • fiscale boetes;
 • fraudeonderzoeken;
 • (getuigen)verhoren;
 • inkeer of vrijwillige verbetering;
 • internationale inlichtingenuitwisseling;
 • tax planning
 • vennootschapsbelasting
 • verzoeken om informatie door de Belastingdienst
 • vragen van rulings

Geïntegreerd juridisch en fiscaal advies

De filosofie van Holla is dat fiscale planning en advisering niet op zichzelf staan. Hier zijn allerlei juridische en commerciële aspecten aan verbonden. Traditionele accountants voorzien u van fiscaal advies. Daarentegen bieden onze fiscalisten u een geïntegreerde fiscaal en juridisch advies. Naar onze mening zal u als onderneming, financiële instelling, overheid of particulier profijt hebben van dit geïntegreerde advies.

Internationaal fiscaal recht

Via ons internationale netwerk European Law Firm, bestaande uit kantoren in 28 landen, bevinden wij ons in een positie waarin wij onze cliënten ook buiten Nederland kunnen adviseren over internationale fiscale kwesties. Daarbij bieden wij de voordelen van het attorney-client privilege.

Wilt u weten hoe klanten denken over het Tax team?

Lees hier de testimonial van RTL Nederland

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Volg ons blog.

 

Zakelijke dienstverlening

De Zakelijke dienstverlening is sterk in beweging. Klanten zijn kritischer op de kwaliteit van de dienstverlening, de toegevoegde waarde en de kosten. Naast creativiteit en intensiever klantcontact, zoeken veel zakelijke dienstverleners mogelijkheden om met behulp van slimme technologie, nieuwe diensten te leveren en klanten te binden. Tegelijkertijd worden kosten beheerst door efficiënter te werken, personeelsreducties en samenvoeging of overname van branchegenoten.

Wij verlenen hierbij juridisch advies in de vorm van moderne ondernemingsstructuren, overnames, het aangaan en verbreken van samenwerkingsverbanden, alternatieve financieringen, zekerheden en intellectuele eigendom van elektronische diensten en nieuwe business modellen. Ook kunnen wij alle benodigde documenten zoals aandeelhoudersovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en algemene voorwaarden voor u opstellen. Wij helpen daarbij beroeps- en bedrijfsrisico’s te beheersen en meningsverschillen te voorkomen. Mocht u toch in een conflictsituatie terechtkomen – binnen samenwerkingsverband of daarbuiten – dan staan wij u graag terzijde. U kunt hierbij denken aan zowel civiele als tuchtrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures.

In de sector Zakelijke dienstverlening komen veel…

Advocaten in Belastingrecht / Fiscaal recht

Boris Emmerig, Managing Partner, Finance

Tom Zondag

Demi van Zantvoort

Lennart van de Peppel, fiscalist

Publicaties >

Neem direct contact op

Spring naar toolbar