Nieuws

Tax alert: Belastingmaatregelen na 1 juli 2021

Gepubliceerd op 31 mei 2021

Belastingdienst papiergeld enveloppe
Belastingmaatregelen na 1 juli 2021 vanwege corona Het corona-tij lijkt gelukkig te keren. We lezen over een dalend aantal positieve coronatesten en een toenemend aantal gevaccineerden. Het kabinet verlengt een aantal steunmaatregelen[1] om demissionair minister Hoekstra te quoten  “ondernemers niet in het zicht van de haven in de steek te laten”. Let wel op, de regeling waarmee bijzonder uitstel van betaling kan worden aangevraagd, loopt wel af op 1 juli 2021.
 1. Bijzonder uitstel van betaling
 • Het bijzonder uitstel van betaling wordt niet verlengd na 1 juli 2021. De openstaande belastingen die zijn ontstaan tijdens de periode dat u bijzonder uitstel van betaling had, hoeft u pas vanaf 1 oktober 2022 te betalen. U heeft vijf jaar (60 maanden), dus tot 1 oktober 2027, de tijd om deze opgebouwde belastingschuld af te lossen. Eerder was aangekondigd dat belastingplichtigen drie jaar (36 maanden) hiervoor de tijd hadden, maar het kabinet heeft deze periode verlengd met twee jaar.
 • U kunt wel nog tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen. Vanaf 1 juli 2021 moet u weer op tijd voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen.
 • Loopt het door u verkregen bijzonder uitstel af vóór 1 juli 2021 en vraagt u geen verlenging aan? Dan moet u over de periode na het einde van het bijzonder uitstel en vóór 1 juli 2021 de aangiften op tijd betalen.
Voorbeeld: U hebt bijzonder uitstel van betaling van belasting verkregen tot 1 maart 2021 en u vraagt geen verlenging aan. Dan moet hij voor de aangiften tussen 1 maart 2021 en 1 juli 2021 op tijd uw  belasting betalen. Deze betalingen vallen niet meer onder het bijzonder uitstel van betaling.
 • Let op! Uw belastingaangiften moet u wel altijd op tijd indienen, ook tijdens de periode dat u uitstel van betaling hebt.
 1. Invorderingsrente
Tot en met 31 december 2021 is het tarief van de invorderingsrente die u moet betalen nadat de betaaltermijn is verstreken, verlaagd naar 0,01%. Normaal gesproken is deze rente 4%. De invorderingsrente gaat stapsgewijs omhoog naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.
 1. Overige maatregelen
Naast het versoepelde uitstel voor de betaling van belastingen loopt een aantal fiscale maatregelen af per 30 juni 2021. Het kabinet verlengt deze fiscale maatregelen tot 1 oktober 2021. Het gaat daarbij om:
 • het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 • het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers[2];
 • de onbelaste reiskostenvergoeding;
 • de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
 • het btw-nultarief op mondkapjes;
 • de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel;
 • het btw-nultarief op COVID-19- vaccins en testkits, en;
 • het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen.
Urencriterium Ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op verschillende ondernemersfaciliteiten. Op sommige van deze ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt als aan het zogenoemde urencriterium wordt voldaan. Aan dit urencriterium wordt voldaan wanneer de ondernemer ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor zijn onderneming. Het feit dat ondernemers puur als gevolg van het coronavirus bepaalde ondernemersfaciliteiten verliezen is onwenselijk en onrechtvaardig. Daarom geldt voor ondernemers in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 dat zij geacht worden ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed, ook als ze die gelet op de crisis niet daadwerkelijk hebben besteed. In het licht van de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen wordt een verlenging van de versoepeling van het urencriterium na 1 juli 2021 niet langer noodzakelijk geacht. Vanaf 1 juli 2021 tellen enkel de uren die de ondernemers daadwerkelijk aan hun ondernemingen besteden mee voor het urencriterium Heeft u vragen over de verlengde steunmaatregelen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze belastingrechtspecialisten.   [1] Kamerbrief steun- en herstelpakket 3e kwartaal 2021 [2] Voor de verlenging van deze maatregelen zal nog in overleg worden getreden met België en Duitsland.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief