Nieuws

Privéschulden óók WHOA-schulden?

Gepubliceerd op 1 apr. 2022

Towfiqu barbhuiya 3a GZ7a97qw A unsplash
De WHOA biedt aan ondernemingen (in diverse soorten en maten) in financieel zwaar weer de mogelijkheid om hun schulden te herstructureren door middel van een onderhands akkoord. De WHOA staat ook open voor ‘natuurlijke personen die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen’, zoals ondernemers met een eenmanszaak. Enkele van deze ondernemers – waarvan het privévermogen vaak sterk verweven is met het vermogen van de onderneming – hebben geprobeerd om ook een aantal van hun privéschulden te betrekken in een WHOA-traject. Vooralsnog zonder succes. In dit artikel staan wij (kort) stil bij de (on)mogelijkheid voor ondernemers om ook privéschulden te herstructureren met de WHOA. In maart vorig jaar werd de rechtbank door een (ondernemer met een) eenmanszaak verzocht tot het aanwijzen van een herstructureringsdeskundige. Een groot deel van de aangevoerde schuldenlast betrof echter privéschulden. Het vonnis (ECLI:RBDHA:2021:2033) laat zien dat privéschulden van een ondernemer met een eenmanszaak in ieder geval niet onder de reikwijdte van de WHOA vallen zonder dat het ontstaan van de privéschuld in verband staat met de slechte ondernemingsresultaten. De rechtbank leek daarmee privéschulden niet (volledig) uit te willen sluiten van de reikwijdte van de WHOA. Recent boog de rechtbank (ECLI:NL:RBGEL:2022:171) zich over een verzoek van een onderneming tot het gelasten van een afkoelingsperiode, waarbij (opnieuw) schulden van de ondernemer in privé werden betrokken in het herstructureringstraject. Zonder de zaak inhoudelijk te behandelen, concludeert de rechtbank dat het enkele feit dat het zakelijke en privévermogen verweven zijn, niet voldoende is om de onderneming onder de reikwijdte van de WHOA te brengen. Wanneer enkel privéschulden worden aangedragen en de onderneming niet failliet dreigt te gaan, is een beroep op de niet mogelijk. Dat de onderneming op termijn mogelijk hinder zal ondervinden van de privéproblemen van de ondernemer, biedt volgens de rechtbank geen aanknopingspunten om tóch een WHOA-traject te kunnen doorlopen.

Conclusie

Het enkele feit dat bij een eenmanszaak het zakelijke en privévermogen met elkaar verweven zijn, is niet voldoende om privéschulden onder de reikwijdte van de WHOA te brengen. Toch staat de deur om privéschulden te betrekken in een herstructureringstraject via de WHOA nog op een kier. Mogelijk kunnen privéschulden worden betrokken indien deze schulden in (direct) verband staan met de slechte ondernemingsresultaten. Het blijft echter de vraag of en wanneer deze privéschulden daadwerkelijk geherstructureerd kunnen worden met de WHOA. Heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen over de WHOA? Neem gerust contact op.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief