Nieuws

Overtreding geheimhoudingsbeding door privédownloads

Gepubliceerd op 27 jan. 2022

Onze mensen

Towfiqu barbhuiya em5w9 xj3u U unsplash
Voor werkgevers is het van belang dat vertrouwelijke informatie niet bij derden terecht komt. Om dit te voorkomen kan de werkgever een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst opnemen. Werknemers beseffen echter niet altijd dat van overtreding van een geheimhoudingsbeding al snel sprake kan zijn. Ook het downloaden van bestanden voor privégebruik, zonder dat deze bestanden worden gedeeld met derden, kan namelijk een overtreding van het geheimhoudingsbeding opleveren. Daarover oordeelde de rechtbank Rotterdam onlangs (ECLI:NL:RBROT:2022:180).¹ De reikwijdte van een geheimhoudingsbeding kan dus breder zijn dan wellicht gedacht. Lees hieronder meer.

Wat was er aan de hand in deze rechtszaak?

Het gaat hier om een werkneemster die in dienst is getreden als operationeel manager. In haar arbeidsovereenkomst is onder meer een geheimhoudingsbeding met een boetebeding opgenomen. Na enige tijd besluiten de werkgever en de werkneemster uit elkaar te gaan en sluiten zij een beëindigingsovereenkomst. In de beëindigingsovereenkomst wordt onder andere opgenomen dat het geheimhoudingsbeding en het boetebeding van kracht blijven na afloop van de arbeidsovereenkomst. Nadat de werkneemster haar werklaptop en -telefoon heeft ingeleverd, komt (de ICT-dienstverlener van) de werkgever erachter dat de werkneemster grote hoeveelheden bedrijfsbestanden van de werklaptop heeft verwijderd, zulks zonder medeweten en zonder instemming van de werkgever. Daarnaast zou de werkneemster op vier verschillende data meerdere bestanden hebben gedownload en vanaf haar werk-emailadres naar haar privé-emailadres hebben gestuurd. De werkgever is van mening dat de werkneemster met deze handelingen het geheimhoudingsbeding heeft overtreden en stapt naar de rechter om van de werkneemster in totaal € 70.000,- aan verbeurde boetes te vorderen.

Beoordeling door de rechter

Verwijderen van bedrijfsbestanden De rechter kijkt naar hoe het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst is geformuleerd. Het beding is zodanig geformuleerd en ziet erop toe dat bestanden niet buiten de organisatie mogen komen. Door (enkel) gegevens te verwijderen is volgens de rechter van overtreding daarmee geen sprake. Downloaden van bedrijfsbestanden en verzending naar privé-emailadres De werkneemster had een grote hoeveelheid bestanden gedownload, namelijk in totaal 3.125. De werkneemster geeft aan dat deze bestanden haar eventueel van pas zouden komen bij een toekomstige functie. Ten tijde van het downloaden van de bestanden was de werkneemster al in gesprek over haar beëindigingsovereenkomst. Volgens de rechter levert het downloaden van deze bestanden een overtreding van het geheimhoudingsbeding op omdat de werkneemster deze bestanden niet zonder toestemming van de werkgever in haar bezit mag houden. Voor overtreding van dit beding is niet vereist dat de bestanden worden gedeeld met derden; het in privé bezitten is levert dus (ook) een overtreding op. Via haar werk-emailadres had de werkneemster daarnaast nog enkele bestanden naar haar privé-emailadres gestuurd. Ook ten aanzien hiervan stelde de werkneemster zich op het standpunt dat zij het geheimhoudingsbeding niet heeft overtreden omdat deze bestanden niet aan derden zijn gestuurd. De rechter oordeelde  echter: net als bij het downloaden is het niet is toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de werkgever bestanden naar het privé-emailadres te sturen. Ook hier is het delen met derden dus geen vereiste voor overtreding van het geheimhoudingsbeding.

Conclusie: boete verschuldigd

Met het downloaden van de bestanden en het verzenden van de documenten naar haar privé-emailadres heeft de werkneemster het geheimhoudingsbeding op meerdere vlakken overtreden. Dat heeft tot gevolg dat de werkneemster, op grond van het boetebeding, € 15.000,- aan de werkgever zou moeten betalen. De rechter matigt deze boete nog naar € 10.000,- omdat, ondanks dat het downloaden van de bestanden op twee afzonderlijke data is gebeurd, de handelingen als gelijksoortig zijn aan te merken.

Tot slot

Deze uitspraak laat zien dat de werking van een geheimhoudingsbeding breder kan zijn dan aanvankelijk wellicht wordt gedacht. Van overtreding kan dus ook sprake zijn wanneer bestanden of gegevens in door de werknemer zelf worden gedownload en/of naar het eigen privé-emailadres worden gestuurd. Daarvoor is dan wel van belang dat het geheimhoudingsbeding (juridisch) juist is geformuleerd. Wij kunnen u daar uiteraard bij helpen. Heeft u vragen over uw geheimhoudingsbeding? Neem dan contact op met Joris van Haalen of een van de andere collega’s van de Business Unit Arbeidsrecht. Dit artikel is mede geschreven door Jody Esveldt (student-stagiaire). ¹ Deze uitspraak is niet gepubliceerd.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief