Nieuws

Multimediamerk Super Simon

Gepubliceerd op 23 mei 2023

Onze mensen

I Stock 1285411698
Aan welke criteria moet de registratie van een multimediamerk voldoen?  Met een merk onderscheid je de waren of diensten van jouw onderneming van die van andere ondernemingen. Een merk is in de meeste gevallen een teken. In 2017 heeft de Europese wetgever echter bepaald dat het ook mogelijk is om een reclame of geanimeerde video in te schrijven als merk. Omdat bedrijven steeds vaker gebruikmaken van beeld en geluid om hun waren of diensten te onderscheiden, heeft het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) een nieuwe categorie merken toegevoegd. Dit zijn de zogenaamde "multimediamerken", een variatie van beeld en klank. Maar wanneer komt een multimediamerk eigenlijk voor bescherming in aanmerking? Omdat dit niet vanaf het begin duidelijk was, heeft Chiever B.V., een Nederlands merkenbureau, in 2019 een testaanvraag ingediend voor de inschrijving van een filmpje als Uniemerk voor onder andere boeken, wijn en culturele activiteiten. Het filmpje is een geanimeerde video over de voormalig directeur van Chiever en is gemaakt ter gelegenheid van zijn afscheid. In het filmpje verschijnt de directeur als geanimeerde superheld “Super Simon” en is te zien hoe hij van het BOIP wegvliegt naar een vakantiebestemming. Het EUIPO heeft de merkregistratie van het filmpje in eerste instantie geweigerd. Volgens het EUIPO zou het namelijk niet onderscheidend genoeg zijn. Het teken zou onder andere door de complexiteit van het beeld worden opgevat als een “grappig animatie- of tekenfilmpje” en niet als een onderscheidend teken. Daarnaast is het EUIPO van mening dat in het filmpje elk product of dienst ontbreekt waarvoor het merk is aangevraagd, zoals wijn of boeken. Het filmpje maakt bovendien niet duidelijk wie de producent of leverancier is van de aangeboden waren of diensten. Tot slot, stelt het EUIPO dat aan het einde van het filmpje niet duidelijk wordt wie de afzender is, zoals dat gebruikelijk is bij TV-spots. Om deze redenen zou de superheld uit het verhaal onvoldoende contact hebben met de waren en diensten. Chiever gaat tegen deze beslissing in hoger beroep bij Kamer van Beroep EUIPO. Dit levert succes op. Allereerst stelt de Kamer dat de complexiteit van het filmpje geen rol speelt. Een multimediamerk is van nature een complex merk met een variatie van beeld-, geluids- en woordelementen. De consument moet het filmpje als onderscheidingsteken kunnen zien. De Kamer ziet niet in waarom het publiek het filmpje hier niet zou kunnen identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Daarnaast mogen er geen zwaardere eisen worden gesteld aan de registratie van een multimediamerk. Een multimediamerk hoeft dan ook niet kenbaar te maken wie de afzender is. Dat hoeft een normaal merk immers ook niet. Tot slot, is het volgens de Kamer onterecht dat een multimediamerk wordt vergeleken met een TV-spot. Beide middelen dienen een ander doel. Een (multimedia)merk dient als onderscheidingsteken en hoeft daarom geen dienst- of productinformatie te bevatten. De Kamer van Beroep leert ons dat er geen strengere eisen gelden voor de registratie van multimediamerken en geeft enkele handvatten voor de toekomst. Wilt u ook een (multimedia)merk laten registreren? Dan helpt Holla u graag. Kijk op: https://www.holla.nl/sector/merkregistratie/

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief