Nieuws

Gebrekkig kruispunt: gemeente aansprakelijk?

Gepubliceerd op 21 feb. 2022

Sora sagano MKE7 N Ksa BZM unsplash
De rechtbank deed recent uitspraak in een zaak waarbij de vraag was of de gemeente aansprakelijk is op grond van art. 6:174 BW wegens een gebrekkig kruispunt. 

Gevaarlijk kruispunt

Op een kruising van de Olympiaweg in Rotterdam heeft een verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij eiser letsel heeft opgelopen. Enkele weken voor het ongeval heeft de gemeente voor de kruising het verkeersbord J8 (gevaarlijk kruispunt) laten plaatsen. Eiser vordert voor recht te verklaren dat de gemeente op grond van art. 6:174 BW aansprakelijk is. Eiser stelt dat de voorrangsituatie op de kruising onduidelijk was en dat hierdoor een gevaarlijke situatie is gecreëerd.

Onduidelijke verkeerssituatie

De rechtbank betrekt in haar oordeel dat uit de VOA, het proces-verbaal van de politie en uit de notitie van de officier van justitie volgt dat er sprake is van een onduidelijke verkeerssituatie. Tevens acht de rechtbank van belang dat de gemeente kort voor het ongeval het bord J8 heeft geplaatst, waarmee de gemeente kennelijk beoogde te waarschuwen voor een gevaarlijke kruising. Dit waarschuwingsbord heeft er echter niet toe geleid dat de situatie er duidelijker en daarmee veiliger op is geworden. Daarnaast bevond het bord zich op grond van de CROW-richtlijnen te dicht op de kruising. Bovendien heeft eiser onbetwist gesteld dat het zicht op het bord werd ontnomen door de vlak voor de kruising geparkeerde auto’s. Van andere door de gemeente genomen veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de kruising is de rechtbank niet gebleken terwijl dat, nu de gemeente in aanmerking had te nemen dat niet alle verkeersdeelnemers steeds de nodige voorzichtigheid en oplettendheid zouden betrachten, wel van de gemeente verwacht had mogen worden. De rechtbank oordeelt dat de kruising niet voldeed aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mochten worden gesteld en dus gebrekkig is. De rechtbank wijst de vordering toe.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief