Nieuws

De webmodule: wikken en wegen

Gepubliceerd op 11 jan. 2021

Austin distel Vv Acr Va56fc unsplash
Veel bedrijven en organisaties maken gebruik van de diensten van zzp’ers. Denk hierbij bijvoorbeeld  aan bouwbedrijven, zorginstellingen, mediabedrijven, ICT-bedrijven en overheden. Vaak is hierbij de vraag aan de orde of niet in feite sprake is van een dienstverband met een zzp’er, zeker wanneer de zzp’er min of meer is ingebed in de organisatie van zijn opdrachtgever en werkzaamheden verricht die tot diens “core business” behoren. De gevolgen hiervan doen zich voelen op het terrein van het belastingrecht en arbeidsrecht. Vanaf 11 januari biedt de Belastingdienst een webmodule aan waarmee opdrachtgevers kunnen bepalen of sprake is van een dienstverband. Zij dienen daartoe een aantal vragen te beantwoorden en aan ieder antwoord hangt een bepaald aantal punten. Wanneer het puntentotaal boven een bepaalde grens komt, dan moet worden aangenomen dat van een dienstverband sprake is. Het betreft weliswaar nog maar een testversie en tegelijkertijd geeft de uitkomst wel een richting aan. Bij eerdere testversies bleek dat in bijna de helft van de gevallen sprake was van een dienstverband terwijl de opdrachtgever in kwestie dacht dat dit niet zo was. De webmodule wijst door de weging van de antwoorden dan ook vrij snel in de richting van een dienstbetrekking. Wij merken dat soms de indruk bestaat dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen omdat de handhaving van de Belastingdienst is uitgesteld tot 1 oktober 2021. Die indruk is echter niet juist. De Belastingdienst kan nu al bij een controle aangeven dat sprake is van een dienstverband. Doet de opdrachtgever vervolgens niets of niet genoeg om aan die situatie een einde te maken, dan kan de Belastingdienst ook nu al een naheffingsaanslag opleggen. Erop gokken dat het niet tot een controle zal komen kan ieder weldenkend bedrijf zich niet veroorloven. Op de webmodule valt overigens wel wat aan te merken. Zo worden wel punten toegekend voor antwoorden die duiden op een dienstverband, maar worden geen punten afgetrokken voor antwoorden die juist niet in de richting van een dienstverband wijzen. Daarnaast worden vragen gesteld die niet relevant zijn voor de beoordeling en worden vragen die juist wel relevant zijn, niet gesteld. Mocht de webmodule uitwijzen dat (wellicht) sprake is van een dienstverband, dan is het tijd om actie te nemen voordat het te laat is. Die actie begint met een goede analyse van de feiten en omstandigheden van de arbeidsrelatie met een zzp’er en van de gesloten overeenkomst. Op basis daarvan kan bekeken worden of er zaken aangepast kunnen worden. Ook kan de Belastingdienst worden verzocht te bevestigen dat geen sprake is van een dienstverband. Zo’n bevestiging geeft nog meer zekerheid dan de VAR van vroeger. Last but not least, de beoordeling van de aanwezigheid van een dienstverband is niet eenvoudig en dat betekent dat de Belastingdienst het ook niet altijd bij het rechte eind heeft. Dat geldt ook voor de webmodule. Door de makers is al toegegeven dat daar een behoorlijke foutmarge in zit. Kortom, vaar niet blind op de webmodule, maar blijf kritisch. Wij bespreken dit graag met u. De vragenlijst van de webmodule is hier online te vinden. Lees ook onze eerdere berichtgeving over de webmodule.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief