Pilot webmodule in januari van start

Eerder berichtten wij u over het voornemen van het kabinet om de pilot webmodule in het najaar van 2020 van start te laten gaan. Inmiddels is bekend dat de pilot webmodule een paar maanden later online komt dan was gepland en begin januari online zal komen. De pilot zal zes maanden duren.

De bedoeling die het kabinet met de webmodule heeft is duidelijkheid te verschaffen of werkzaamheden binnen of buiten dienstbetrekking kunnen worden uitgevoerd en of er loonheffing moet worden afgedragen. De pilot webmodule dient als informatietool voor opdrachtgevers en zzp’ers om hun situatie te toetsen.

Het onderscheid tussen de situatie dat wel sprake is van een dienstbetrekking en de situatie dat geen sprake is van een dienstbetrekking is van belang voor de arbeidsrechtelijke bescherming, voor de rechten op sociale zekerheid en voor de fiscale behandeling van de arbeidsrelatie.

Het kabinet vindt het belangrijk dat duidelijk is wanneer werk door een zelfstandige gedaan mag worden en wanneer door een werknemer. Het is de vraag of de webmodule in de huidige vorm de gewenste duidelijkheid kan bieden. Ook het kabinet is daar nog niet zeker van en wenst de pilotperiode ook te benutten om een breed maatschappelijk gesprek te voeren over dit onderwerp. Na evaluatie in de zomer van 2021 wordt er een besluit genomen over de eventuele definitieve inzet van de webmodule.

Bovendien wordt er na 1 januari 2021 in principe nog niet gehandhaafd. Na afloop van de pilot webmodule beslist het kabinet wanneer de reguliere handhaving (gefaseerd) wordt opgestart. Dit zal niet eerder zijn dan 1 oktober 2021. Hierbij is wel van belang dat de Belastingdienst al wel toezicht houdt op de arbeidsrelatie in het kader van de loonheffingen. De Belastingdienst kan met opdrachtgevers hierover in contact treden en aanwijzingen geven de werkwijze aan te passen. Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd of als er sprake is van kwaadwillendheid, handhaaft de Belastingdienst alsnog.

Heeft u vragen over het contracteren met zzp’ers of de kwalificatie van een arbeidsrelatie? Wij helpen u graag.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?