Nieuws

De medische afzakker

Gepubliceerd op 23 sep. 2022

Onze mensen

I Stock 1065782758
Dit jaar is er een uitspraak verschenen over de zogeheten “medische afzakker”. Niet voor iedereen is dit een bekend begrip. Wat is een medische afzakker? Een medische afzakker is een werknemer die, zonder zich ziek te melden, ofwel lager beloond werk gaat doen door een ziekte/gebrek ofwel om medische redenen de arbeidsomvang terugbrengt. De term medische afzakker komt in de praktijk meestal naar voren als het UWV betrokken raakt. Dat kan zijn in het kader van een WIA beoordeling maar dat kan ook bij een Deskundigenoordeel van het UWV. Als een werknemer als een medische afzakker wordt aangemerkt, zal dat meerdere gevolgen hebben. Dat zal duidelijk worden bij de uitspraak van 02-02-2022 van rechtbank Midden- Nederland:

De casus

De werknemer had bij de werkgever een verzoek gedaan om 32 uur per week te gaan werken (voorheen 40 uur per week).  Dit verzoek werd ingewilligd en per 1 oktober 2018 geëffectueerd. Zeven maanden later, op 22 mei 2019, heeft de werknemer zich ziek gemeld en werd de loondoorbetaling vanwege ziekte gebaseerd op een 32-urige werkweek. Op advies van de bedrijfsarts werd er door de werkgever een deskundigenoordeel aangevraagd bij het UWV. In het deskundigenoordeel kwam het UWV tot de conclusie dat er sprake was van een medische afzakker. Daardoor werd de 1e ziektedag door het UWV bepaald op de dag van de arbeidsduurvermindering, te weten 1 oktober 2018. De werknemer claimde vervolgens een nabetaling van achterstallig loon vanaf 1 oktober 2018.  Concreet: het verschil tussen betaalde loon op basis van 32 uur per week en het loon op basis van 40 uur per week. Deze vordering slaagt. De rechter oordeelt dat de werknemer recht heeft op loon gebaseerd op 40 uur per week om de reden dat hij al ziek was op 1 oktober 2018. Hierbij speelde een rol dat duidelijk was geworden dat de werknemer gezondheidsklachten had,  naar het ziekenhuis was geweest ook al voor 1 oktober 2018. Verder was inmiddels geconstateerd dat de werknemer een auto-immuunziekte had en was gebleken dat hij een herseninfarct had gehad. De conclusie dat de werknemer een medische afzakker is en de 1e ziektedag op andere datum wordt vastgesteld heeft meerdere gevolgen. Niet alleen voor de loonaanspraak voor loonbetaling tijdens ziekte maar ook het (eerder) bereiken van de einde wachttijd voor de WIA en tot slot voor de hoogte van de transitievergoeding bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarbij zal het uitgangspunt voor het loon niet langer gebaseerd dienen te worden op een 32-urige werkweek maar een 40-urige werkweek. Als in de praktijk de situatie zich voordoet dat het werk van de werknemer anders wordt ingericht – in uren en/of taken- als gevolg van medische beperkingen dan kan dit op de langere termijn dus vergaande gevolgen hebben.

Mogelijk interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief