Nieuws

Corporate opportunities: de do’s en don’ts

Gepubliceerd op 19 mei 2022

I Stock 1008847976
Sommige onderwerpen blijven actueel…

Jezelf beconcurreren 1.0

In 1993 stond ik voor het eerst bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Mijn cliënte was een vrouw die met twee broers een meubelzaak dreef. Die broers startten een concurrerend bedrijf en gingen dat exploiteren met gebruikmaking van personeel en faciliteiten van de meubelzaak. Alles zonder medeweten en instemming van de zus. Die was natuurlijk ‘not amused’. De Ondernemingskamer ook niet; die oordeelde [1] dat sprake was van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid en gelastte een onderzoek. Dat mondde onder de bezielende leiding van de benoemde onderzoeker uit in een schikking. Eind goed, al goed.

Zakelijke kansen oftewel corporate opportunities

Inmiddels heeft de kans die de broers grepen een mooie Engelse, naam: “corporate opportunity”. Dat is een mogelijkheid voor de vennootschap om een transactie aan te gaan of zakelijke activiteiten te ontplooien die passen binnen het kader van haar bedrijfsvoering en waarvan kenbaar is dat de vennootschap daar een redelijk belang bij heeft of zou kunnen hebben. Een bestuurder moet zulke mogelijkheden ten gunste van de vennootschap benutten. En dus niet aanwenden ten behoeve van zichzelf of van derden zonder de vennootschap te informeren.

Jezelf beconcurreren 2.0

Over zo’n geval oordeelde de Bossche Voorzieningenrechter onlangs in kort geding [2] . Daarbij ging het niet om een meubelzaak maar een bedrijf dat -heel eigentijds- een app had ontwikkeld. Er waren twee grootaandeelhouders die ook bestuurder waren. Na een -als altijd- prachtig begin bekoelde de relatie tussen de bestuurders. De ene bestuurder ging ‘solo’ met een soortgelijk product onder de vlag van een ander, concurrerend bedrijf zonder de andere bestuurder of de overige aandeelhouders te informeren. Die ontdekten dat pas veel later en gingen procederen.

Aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is in zo’n geval een serieuze dreiging. Wil je dat voorkomen, dan moet je als bestuurder volstrekt transparant zijn over zakelijke kansen die je buiten de vennootschap wil (laten) benutten. Dat is de les voor bestuurders. Maar die geldt ook voor andere bij de vennootschap betrokkenen -denk aan commissarissen, aandeelhouders of certificaathouders- die zakelijke kansen zien. [1] ECLI:NL:GHAMS:1993:AB8670; [2] ECLI:NL:RBOBR:2021:5059; Bekijk de Holla Heads-up over dit onderwerp

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief