Nieuws

Arbeidsomstandighedenwetgeving: matiging door overschrijding redelijke termijn

Gepubliceerd op 4 feb. 2022

Asbestic tile g4652bbcfe 1920
In een reeks artikelen over de “arboboete” informeren wij u over de Arbowetgeving, door de inspectie SZW op te leggen boetes en waarschuwingen en de mogelijkheden die u heeft om hiertegen in bezwaar en beroep te gaan. Uit onderzoek blijkt dat het vaak loont om in bezwaar of beroep te gaan. Uit deze uitspraak van de rechtbank Gelderland blijkt dat het zelfs zin kan hebben om in beroep te gaan als een inhoudelijke beroepsgrond ontbreekt.

Drie overtredingen

Wat was er aan de hand? Het ging hier om een asbestsaneringsbedrijf, dat op locatie bezig was met het verwijderen van asbesthoudende materialen. Een arbeidsinspecteur heeft op 14 februari 2017 ter plaatse geconstateerd dat het Arbobesluit drie keer werd overtreden:
  • Het asbesthoudende afval werd niet zo spoedig mogelijk verzameld en afgevoerd. Buiten lag al enkele dagen een stapel van balken met daaraan nog asbesthoudend materiaal.
  • Er was geen containment aanwezig tijdens de werkzaamheden. Werknemers liepen hierdoor het risico te worden blootgesteld aan een concentratie asbeststof boven de wettelijke normen, met alle risico’s voor de gezondheid van dien.
  • Na de asbestsanering is geen visuele inspectie uitgevoerd door een bevoegd bedrijf. Er was wel een inspectie uitgevoerd door een bevoegd bedrijf, maar deze heeft een beperkter gebied dan het hele werkgebied geïnspecteerd.

Arboboete

De inspecteur heeft op 27 juni 2017 een boeterapport opgesteld, en het bedrijf ontvang op 17 augustus 2017 een boetekennisgeving. De uiteindelijke boete bedroeg een kleine  17.000,-. De boete is pas opgelegd per besluit van 9 april 2019, ruim twee jaar na de begane overtredingen. Het bedrijf gaat tegen het besluit in bezwaar en daarna in beroep. De inhoudelijke argumenten die door het bedrijf worden aangevoerd leiden niet tot de conclusie dat de boete kan worden geschrapt of gematigd. De totale duur van deze procedure doet dat wel. Volgens vaste rechtspraak is een duur van twee jaar redelijk voor de beslechting van een geschil over de boete. Deze termijn is begonnen met de boetekennisgeving, hier 17 augustus 2017. De termijn eindigt met de uitspraak in beroep, 1 oktober 2021. De termijn bedroeg dus ruim vier jaar en is daarmee niet meer redelijk te noemen. Dit was voor de rechtbank aanleiding om de boete met 20% te matigen. Er zijn dus verschillende invalshoeken om een arboboete gematigd te krijgen. Heeft u hier vragen over, of wilt u in een concreet geval weten of er goede argumenten zijn om in bezwaar of beroep te gaan? Neem dan contact op met Marloes Stuurop of Joost Schunselaar.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief