Advocaat

Luuk Schuttert

Sinds september 2023 is Luuk onderdeel van Holla’s team Vastgoed en Overheid. Hij is gespecialiseerd in bestuursrecht en omgevingsrecht. Binnen deze expertises adviseert en procedeert Luuk onder meer over omgevingsplanvraagstukken, milieurechtvraagstukken, bestuursrechtelijke handhaving en de Wet open overheid. Daarnaast is Luuk gespecialiseerd in natuurbeschermingsrecht, en adviseert hij over natuurbescherming- en beheer.


Luuk is een pragmatisch jurist en kijkt met name naar het grotere plaatje van het bestuurs- en omgevingsrecht. Door dingen in context te plaatsen kan hij creatief en inventief tot oplossingen komen. Zijn master filosofie helpt hem hierbij.

Luuk Schuttert

Opleiding

  • 2021 – 2023, Universiteit van Amsterdam / Master Publiekrecht: Staats- en bestuursrecht
  • 2020 – 2023, Radboud Universiteit / Master Praktische filosofie: Politieke filosofie & ethiek
  • 2015 – 2020, Radboud Universiteit / Bachelor Rechtsgeleerdheid
  • 2017 – 2020, Radboud Universiteit / Bachelor filosofie (verkort)