Advocaat

Solange Drieshen

Solange maakt deel uit van het team overheid bij Holla legal & tax. Zij heeft specifieke kennis over het omgevingsrecht (bestemmingsplannen, milieu en omgevingsvergunningen), de Wet Bibob (weigering of intrekking van een vergunning) en handhaving (bestuursrechtelijke sancties).


Solange werkte jarenlang als advocaat bij een middelgroot Amsterdams advocatenkantoor voordat zij per december 2022 de overstap naar Holla maakte.


Zij heeft grote affiniteit met het bestuursstrafrecht, het grensvlak tussen het bestuursrecht en het strafrecht. Solange behaalde de masterdiploma’s Staats- en bestuursrecht en Strafrecht. Zij heeft samen met enkele advocaten de Vereniging van Bibob advocaten (VEBIBA) opgericht, waarbinnen zij de functie verricht van secretaris.


Solange wordt gekenmerkt door haar vakkennis en strategisch inzicht. Zij streeft naar maximaal resultaat en voor haar gaat kwaliteit boven alles. Daarnaast heeft zij persoonlijke aandacht voor haar cliënten.

Solange Drieshen

Nevenactiviteiten

  • Vereniging van Bibob advocaten (VEBIBA) / Medeoprichter en secretaris
  • VAR Vereniging voor bestuursrecht / Lid

Opleiding

  • 2022, Grotius Academie | cum laude / Specialisatieopleiding Omgevingsrecht
  • 2015, Radboud University / Master Nederlands recht (Staats- en bestuursrecht en Strafrecht)

Solange heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Bestuursrecht, Omgevingsrecht, Bestuursprocesrecht, Europees recht, Handhavingsrecht, Subsidierecht, Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht, Waterrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.