Recht in de ogen van Patrick Olde Scholtenhuis, RTL Nederland

Boris Emmerig heeft precies de kennis van media en de combinatie van belastingrecht en arbeidsrecht die wij nodig hebben. In de showbusiness is deze combinatie vaak een ingewikkeld vraagstuk.

De eerste keer dat Patrick Olde Scholtenhuis (48), CFO van RTL Nederland, en Boris Emmerig, belastingadviseur van Holla Advocaten, elkaar spraken was zo’n 15 jaar geleden. Sindsdien is Boris één van de vaste fiscaal adviseurs voor RTL.

Spanningsveld belastingrecht en arbeidsrecht

Patrick Olde Scholtenhuis: “We zochten destijds deskundigheid op het gebied van inkomstenbelasting en loonheffing – en alles wat daarmee te maken heeft. Zo kwamen we via via bij Boris terecht.” In die jaren werkte Boris bij een advieskantoor in de Randstad. “Wij zijn hem altijd gevolgd als cliënt, omdat hij precies de kennis heeft van de media en van het (fiscale) arbeidsrecht die wij nodig hebben.”

“In de showbusiness is het (fiscale) arbeidsrecht vaak een ingewikkeld vraagstuk. Wij werken met mensen die liever niet in loondienst willen werken, maar willen factureren. Met name presentatoren werken niet alleen voor RTL, maar hebben ook andere activiteiten vanuit hun eigen bedrijf. De fiscus stelt zich al gauw op het standpunt dat er sprake is van een dienstbetrekking waardoor loonbelasting betaald moet worden. Dus daar zit een spanningsveld waar arbeidsrechtelijke en fiscale vraagstukken samenkomen. Zulke zaken heeft Boris vaak voor ons gedaan. Het gaat om maatwerk waar hij heel goed in is.”

CFO: ga voor zekerheid!

Als CFO gaat Patrick Olde Scholtenhuis primair voor zekerheid: “Als wij twijfelpunten of onzekerheden hebben, dan maken wij die vooraf kenbaar bij de fiscus. Bij RTL zoeken wij dus actief het overleg op. Als wij mogelijk in een grijs gebied zitten, dan vraag ik Boris expliciet om dit vooraf uit te zoeken. Dat is ook mijn advies aan alle CFO’s: er zijn altijd wel lastige posten met discussiepunten. Zoek dan meteen het overleg op met de fiscus. Ga niet de confrontatie aan of laat het er niet op aan komen. Dat is niet efficiënt en het geeft een grote mate van onzekerheid, met uiteindelijk mogelijk grote schadebedragen. Langdurig getouwtrek over een reeks van jaren en over meerdere personen kan gaan om heel veel geld. Als moderne en integere CFO moet je juist zorgen voor zekerheid. Waar nodig maken wij vooraf afspraken met de Belastingdienst zodat we de risico’s op dit vlak voor RTL beperken. Ik durf te stellen dat de fiscale positie van RTL als bedrijf gewoon klopt en dat wij geen ellende in de boeken hebben zitten.”

Hoe verder met de Wet DBA?

Boris Emmerig onderzoekt iedere casus op zich. In de beoordeling door de fiscus komen de gebruikelijke criteria langs zoals gezagsverhouding, mate van vrijheid en zelfstandig bepalen van de inhoud van het werk. En of er meerdere activiteiten en inkomstenbronnen zijn. Belangrijk is ook of andere mensen hetzelfde werk in loondienst doen. Uiteindelijk werkt Boris Emmerig in overleg met de fiscus een solide overeenkomst per casus uit.

De Wet DBA en ook de Flexwet brengen weer nieuwe vragen met zich mee voor RTL en de zzp’ers. Patrick Olde Scholtenhuis: “Voorlopig is het eerst de vraag: hoe wordt die Wet DBA in de praktijk uitgevoerd? De nieuwe regering bepaalt welke lijn wordt gevolgd in dit dossier. Dat pakken we dan ook weer samen met Boris op.”

Stormachtige jaren

In de 17 jaar dat Patrick Olde Scholtenhuis bij RTL werkt, heeft hij stormachtige ontwikkelingen meegemaakt. “De opkomst van grote dominante Amerikaanse spelers als Netflix, Facebook en YouTube hebben het medialandschap veranderd. Keken we eerst op de bank naar de tv in de woonkamer, nu kun je overal op ieder moment video-content tot je nemen via je mobiele devices. Deze technologische ontwikkelingen zijn enorm hard gegaan.” Ook RTL experimenteert met nieuwe media. “De ene dienst is succesvoller dan de andere, uiteraard. Je investeert en als je het goed doet, wordt het een succes. Alleen weet je dat pas achteraf. Natuurlijk heb je daarover discussie met elkaar in het management. Niet alles is succesvol – zo eerlijk moet je zijn. Dat is ondernemerschap, trial and error. Je moet het tijd geven, het is altijd zoeken naar het juiste momentum.”