Petra Domevscek

Meer over Petra Domevscek

Petra’s eerste eigen opdracht herinnert ze zich nog goed: de reorganisatie van de Nederlandse tak van een Amerikaanse multinational. Sindsdien heeft zij menig reorganisatie in goede banen geleid en een bloeiende eigen praktijk opgebouwd. Petra is een van de jongste vennoten van Holla. Een vakspecialist in het Arbeidsrecht die bij cliënten een groot vertrouwen geniet en bekend staat als een echte sparring partner. Het verbaast dan ook niet dat zij cliënten langdurig aan zich bindt. Speciale aandachtsgebieden van Petra zijn de Agri & Food en Zorg & Welzijn.

Petra’s wieg stond in Limburg, maar zij woont al lange tijd in Brabant. Of Petra daarmee een Limburgse Brabantse is, of een Brabantse Limburgse, dat doet er eigenlijk niet toe: bourgondisch is ze in ieder geval.

Collega’s omschrijven Petra als: ‘Serieus als het moet, op de dansvloer als het kan.’ Het is niet voor niets dat zij degene is die elk jaar Holla’s ski-weekend met toewijding organiseert. Dat zij songteksten van après-skinummers met hetzelfde gemak reproduceert als wetteksten, dat vindt zij niets om zich voor te schamen en is met recht imponerend te noemen.

Hogere arboboetes


Geen RI&E? Vanaf zomer 2019 hogere en onmiddellijke boetes voor werkgevers zonder RI&E en Plan van Aanpak

Met ingang van 23 juli 2019, heeft Staatssecretaris van Sociale…

`

Petra Domevscek persoonlijk om advies vragen?

Direct een afspraak maken

Nieuw beoordelingskader


Sinds 23 juli 2019 nieuw beoordelingskader voor beoordeling hoogte boete bij arbeidsongevallen

Met ingang van 23 juli 2019 heeft Staatssecretaris van Sociale Zaken &…

Nieuwsberichten

WNRA: disciplinaire maatregelen


Wat komt in de plaats van het tuchtrecht voor ambtenaren na de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)?

Wat komt in…

WNRA: strafontslag en ontslag op staande voet


Wat komt in plaats van het strafontslag na de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)?

De disciplinaire maatregel…

WNRA: procederen in het reguliere arbeidsrecht


Wat komt in de plaats van bezwaar en beroep na de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) ?

Een overheidswerkgever…

Publicaties

Herijking van de Handreiking


Publicatie Weekblad voor Fiscaal recht

Om te beoordelen of er een dienstbetrekking voor de heffing van loonbelasting en sociale premies is,…

Staat aansprakelijk voor misgelopen vakantiedagen

Op 18 september 2015 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of de Staat vakantiedagen dient te vergoeden die twee arbeidsongeschikte…

Ingrijpende verandering in het nieuwe ontslagrecht

De regels omtrent ontslagrecht, tijdelijke arbeidsovereenkomsten en ontslagvergoedingen veranderen ingrijpend. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid…

Curriculum Vitae & Werkervaring

Holla Advocaten

Partner
2012 - heden

Holla Advocaten

Advocaat-medewerker
2004 - 2012

Holla Advocaten

Advocaat-stagiaire
2001 - 2004

Opleidingen

Grotius Opleidingen

Arbeidsrecht
2007

Universiteit Tilburg

Privaatrecht
1996 - 2001

Nevenactiviteiten

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda/'s-Hertogenbosch

Lid

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Lid

Spring naar toolbar