Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (‘WBTR’) in werking. Doel hiervan is uniformering en professionalisering van de wettelijke regelingen voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting. Bent u bestuurder of toezichthouder? Let dan goed op! In sommige gevallen verplicht de WBTR tot een statutenwijziging.

Wij komen graag met u in contact om u te adviseren over deze nieuwe wet en te beoordelen of uw statuten aan de nieuwe regelgeving voldoen.

Klik hieronder op de factsheet voor een compact overzicht.

Factsheet_WBTR

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?