Signalering: KNMG-Richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ herzien

KNMG-Richtlijn

Op 31 januari 2024 heeft de KNMG een nieuwe versie van haar richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ gepubliceerd. Deze KNMG-Richtlijn is een heel bruikbaar hulpmiddel voor de praktijk, waarin per situatie duidelijk wordt uitgelegd wat de regels zijn bij het uitwisselen van medische gegevens. De Richtlijn wordt ook vaak gebruikt in (tucht)rechtspraak.

In november 2022 is de KNMG-Richtlijn nog herzien naar aanleiding van ontwikkelingen in, onder meer, de tuchtrechtspraak. Ook in 2023 zijn er de nodige ontwikkelingen geweest in de wet- en regelgeving en de rechtspraak. De wijzigingen gaan, onder meer, over:

  • het bewaren van het vernietigingsverzoek na vernietiging van het dossier;
  • het online voorschrijven van geneesmiddelen;
  • afwijking van de reguliere bewaartermijn van twintig jaar;
  • het delen van medische gegevens met de jurist van het ziekenhuis en/of de aansprakelijkheidsverzekeraar bij een aansprakelijkstelling (claim);
  • het delen van informatie over incidenten en het recht op inzage in calamiteitenrapportages.

Zorgaanbieders, sla de meest recente versie van de Richtlijn dus op in uw systeem!