Ken uw zorgwetten!

Ken uw zorgwetten

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg wijzigt

Wist u dat de nog maar recent in werking getreden Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg alweer aan nieuwe wetswijzigingen onderhevig is? Hieronder leest u welke voorstellen zijn gedaan.

De wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) trad op 1 januari 2016 in werking. De Wkkgz bevat in hoofdzaak regels over de kwaliteit van zorg en de afwikkeling van klachten en geschillen door de zorgaanbieder zelf respectievelijk een onafhankelijke geschilleninstantie.

Momenteel is er een wijziging van de Wkkgz aanhangig, inhoudende de toevoeging van de artikelen 7a en 7b (zie Kamerstukken 34483). Het voorstel strekt tot het instellen van een implantatenregister voor medische hulpmiddelen. Het voorstel verplicht zorgaanbieders in dat verband tot het registeren van een aantal gegevens om implantaten en cliënten aan wie implantaten zijn verstrekt te kunnen traceren. Indien er gezondheidsrisico’s blijken te zijn kunnen cliënten worden geïnformeerd. De gegevens moeten vervolgens worden verstrekt ten behoeve van het implantatenregister. Een van de gegevens zou een geüniformeerde identificatiecode behelzen. Deze eis is in het wetsvoorstel opgenomen na een daartoe strekkend amendement.

De Eerste Kamercommissie heeft op dit moment de behandeling van het wetsvoorstel nog aangehouden; de eis om een identificatiecode in het implantatenregister op te nemen zou in strijd zijn met de huidige Europese regelgeving. Om die reden is een nieuw wetsvoorstel ingediend (zie Kamerstukken 34822). De eis van de geüniformeerde identificatiecode wordt achterwege gelaten. Dit voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ligt voorts een andere wijziging van de Wkkgz in het verschiet (zie Kamerstukken 34939). Het gaat om een wijziging van artikelen 9, 11 en 26 zodat deze in overeenstemming zijn met de AVG.

Een derde wijziging ligt ter consultatie voor, de Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden. Dit betreft de opname in de Wkkgz van de regeling omtrent kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten, onder de artikelen 11a-11i. De regeling staat nu nog in de Zorgverzekeringswet, maar hoort daarin eigenlijk niet thuis.

Dit artikel is geschreven door Rolinka Wijne, Medewerker Wetenschappelijk Bureau

Ken uw zorgwetten 5
Ken uw zorgwetten 4
Ken uw zorgwetten 3
Ken uw zorgwetten 2