Gelijkwaardige voorziening 2

Gelijkwaardige voorziening

Meer duidelijkheid over de gelijkwaardige voorziening

In de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is opgenomen dat de transitievergoeding vervangen mag worden door een gelijkwaardige voorziening in de cao. In het artikel Gelijkwaardige voorziening hebben wij u hier uitleg over gegeven. Ook hebben we toegelicht, dat nog een paar belangrijke vragen open staan. Het Parket van de Hoge Raad heeft kort geleden over deze vragen geadviseerd. Zou de Hoge Raad het advies overnemen?

Update: de Hoge Raad heeft inmiddels arrest gewezen en niet alle adviezen van het Parket opgevolgd. Meer weten? Klik dan hier!

Is het voldoende om in de cao te zetten dat een bepaalde voorziening een gelijkwaardige voorziening is?
Nee. De in de cao opgenomen voorziening moet voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn aan een gelijkwaardige voorziening. De enkele vermelding dat het om een gelijkwaardige voorziening gaat, is onvoldoende. Het is – in het uiterste geval – de rechter die bepaalt of een voorziening voldoet als vervangende voorziening voor de transitievergoeding.

Moet de voorziening op individueel of op collectief niveau gelijkwaardig zijn?
De waarde van de voorziening moet op individueel niveau gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding waar de individuele werknemer recht op heeft. Naar verwachting wijzigt het antwoord op deze vraag in 2020. Op dat moment zal de tekst van het wetsartikel over de gelijkwaardige voorziening wijzigen. De voorziening in de cao hoeft dan niet langer gelijkwaardig te zijn. Ook is een gelijkwaardige voorziening vanaf dat moment alleen mogelijk bij een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Is het doel of de strekking van de voorziening van belang bij de beoordeling of de voorziening gelijkwaardig is?
Ja. De  voorziening moet hetzelfde doel hebben als de transitievergoeding. De transitievergoeding heeft twee doelstellingen: de compensatie van de gevolgen van het ontslag en de transitie naar ander werk. Als een voorziening niet voor deze twee doelen ingezet kan worden, dan is het geen gelijkwaardige voorziening. Een belangrijke kanttekening: de voorziening moet ingezet kunnen worden voor de transitie naar ander werk, maar het is niet verplicht dat de die daar ook daadwerkelijk voor gebruikt wordt.

Daarnaast moet de voorziening verband houden met het einde van het dienstverband.

Moet de potentiële waarde of de werkelijke waarde van de voorziening gelijkwaardig zijn?
De werkelijke waarde van de voorziening moet gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding waar de (individuele) werknemer recht op heeft.

Ziet u, uw werkgeversvereniging of de vakvereniging voordelen in het afspreken van een gelijkwaardige voorziening, ter vervanging van de transitievergoeding? Wij volgen de ontwikkelingen over dit onderwerp op de voet. Holla Advocaten is gespecialiseerd in complexe arbeidsrechtelijke onderwerpen. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over de manier waarop Holla Advocaten u kan begeleiden? Neem contact op met onze specialist Martijn Huisman.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?