Gelijkwaardige voorziening en de transitievergoeding 3

Gelijkwaardige voorziening en transitievergoeding

Eindelijk duidelijkheid over de gelijkwaardige voorziening!

Eerder berichtten wij u dat het Parket van de Hoge Raad advies heeft uitgebracht over de openstaande vragen omtrent de gelijkwaardige voorziening. Inmiddels, 4,5 jaar na invoering van de gelijkwaardige voorziening, heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op die vragen. De Hoge Raad heeft niet alle adviezen van het Parket overgenomen.

Welke adviezen van het Parket heeft de Hoge Raad niet overgenomen?

Moet de potentiële waarde of de werkelijke waarde van de voorziening gelijkwaardig zijn?
In afwijking van het advies van het Parket komt de Hoge Raad tot het oordeel dat niet de werkelijke waarde van de voorziening gelijkwaardig moet zijn aan de transitievergoeding, maar de potentiële waarde. Dit kan interessant zijn voor werkgevers, omdat ze daardoor (onder de streep) voordeliger uit kunnen zijn dan bij uitbetaling van de transitievergoeding. Immers, als de potentiële waarde niet bereikt wordt (bijvoorbeeld omdat de werknemer snel ander werk vindt) komt de uiteindelijk te betalen vergoeding lager uit dan de transitievergoeding. Bij de vergelijking van de kosten moet wel rekening gehouden worden met de uitvoeringskosten van de gelijkwaardige voorziening. De kosten van (bijvoorbeeld) het uitvoeren van een periodieke uitkering aan werknemers liggen immers hoger dan het eenmalig overmaken van de transitievergoeding. Een goede arbeidsrechtspecialist, met gedegen ervaring in het vormgeven van gelijkwaardige voorzieningen, kan u helpen bij het maken van een voorziening die gunstig is voor zowel de werknemer als de werkgever.

Is het doel of de strekking van de voorziening van belang bij de beoordeling of de voorziening gelijkwaardig is?
Het Parket was van mening dat de gelijkwaardige voorziening hetzelfde doel moet hebben als de transitievergoeding. De transitievergoeding heeft twee doelstellingen: de compensatie van de gevolgen van het ontslag en de transitie naar ander werk. De Hoge Raad beslist anders. De voorziening hoeft niet gericht te zijn op het voorkomen of bekorten van werkloosheid. Wel kan dit aspect meewegen in de beoordeling of sprake is van een gelijkwaardige voorziening.

Welke adviezen van het Parket zijn wel overgenomen door de Hoge Raad?

Kan een voorziening die al voor invoering van de gelijkwaardige voorziening in 2015 in de cao stond als een gelijkwaardige voorziening worden aangemerkt vanaf 2015?
Ja, dat kan.

Is het voldoende om in de cao te zetten dat een bepaalde voorziening een gelijkwaardige voorziening is?
Nee. De in de cao opgenomen voorziening moet voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn aan een gelijkwaardige voorziening. De enkele vermelding dat het om een gelijkwaardige voorziening gaat, is onvoldoende. Het is – in het uiterste geval – de rechter die bepaalt of een voorziening voldoet als vervangende voorziening voor de transitievergoeding.

Moet de voorziening op individueel of op collectief niveau gelijkwaardig zijn?
De potentiële waarde van de voorziening moet op individueel niveau gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding waar de individuele werknemer recht op heeft. Naar verwachting wijzigt het antwoord op deze vraag in 2020. Op dat moment zal de tekst van het wetsartikel over de gelijkwaardige voorziening waarschijnlijk gewijzigd worden. De voorziening in de cao hoeft dan niet langer gelijkwaardig te zijn. Ook is een gelijkwaardige voorziening vanaf dat moment alleen mogelijk bij een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Ziet u, uw werkgeversvereniging of de vakvereniging voordelen in het afspreken van een gelijkwaardige voorziening, ter vervanging van de transitievergoeding? Wij volgen de ontwikkelingen over dit onderwerp op de voet. Holla Advocaten is gespecialiseerd in complexe arbeidsrechtelijke onderwerpen. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over de manier waarop Holla Advocaten u kan begeleiden? Neem contact op met onze specialist Martijn Huisman.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.

Meer artikelen lezen over arbeidsrecht? Klik dan hier!

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?