Nieuws

Wijzigingen NOW 1.0

Gepubliceerd op 27 mei 2020

63 0 original
Wijzigingen NOW 1.0 op een rij Vorige week heeft minister Koolmees enkele wijzigingen in de huidige Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1.0) bekend gemaakt. Eerder al werd de NOW 1.0 zodanig gewijzigd dat ook concernvennootschappen eerder in aanmerking kunnen komen voor de NOW-subsidie. De nieuwe wijzigingen bieden vooral perspectief voor seizoenbedrijven, startups en scale-ups. Ook zijn er enkel andere wijzigingen doorgevoerd. In dit artikel zetten we de wijzigingen in de NOW 1.0 kort voor u op een rij. Afwijkende loonsombepaling De loonsom van januari 2020 wordt in de NOW 1.0 gebruikt als ijkpunt voor het berekenen van de NOW-subsidie. Tot nu toe was het zo dat als de daadwerkelijke loonsom over maart, april en mei 2020 hoger is dan drie keer de loonsom van januari 2020, dan alsnog werd vastgehouden aan de loonsom van januari 2020 voor de berekening van de definitieve subsidie. Dit wordt nu gewijzigd. Een stijging van de loonsom in maart t/m mei 2020 kan worden meegenomen bij het vaststellen van de hoogte van de NOW-subsidie, mits de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari 2020. Ook werkgevers die in januari 2020 een 0-aangifte deden of in januari 2020 en november 2019 geen loonsom hadden maar in maart 2020 wel, komen zo in aanmerking voor de NOW 1.0. Hierdoor zullen diverse seizoenbedrijven, startups en scale-ups mogelijk toch in aanmerking komen voor de NOW 1.0. Uiteraard geldt nog altijd wel de omzetdaling van ten minste 20% als voorwaarde. Loonsom en omzet bij overgang van onderneming In situaties van overgang van onderneming is gebleken dat sprake kan zijn van een niet-representatieve omzet- of loonsombepaling waardoor werkgevers buiten de NOW-boot vallen. Dit wordt zo veel mogelijk opgelost door de afwijking van de standaardregel voor omzetbepaling van de startende onderneming (die nog niet op 1 januari 2019 bestonden, maar wel zijn gestart voor februari 2020) toe te passen op bedrijven die een ander bedrijf hebben overgenomen. Er moet dan gerekend worden met de omzetvergelijking vanaf de eerste kalendermaand na de dag van overgang voor de hele kalendermaanden in 2019 tot en met februari 2020, omgerekend naar drie maanden. Daarnaast zal de hierboven genoemde loonsombepaling (voor seizoenbedrijven e.d.) ook worden toegepast bij een bedrijf dat een ander bedrijf heeft overgenomen en daardoor in januari 2020 geen representatieve loonsom had. Verlenging termijn aanvraag De aanvraagperiode voor de NOW 1.0 liep in eerste instantie tot en met 31 mei 2020. Aangezien sommige werkgevers door bovenstaande wijzigingen nu plots toch voor de NOW 1.0 in aanmerking kunnen komen, wordt dit tijdvak verlengd en wel tot en met vrijdag 5 juni 2020. Enige haast is dus nog wel geboden. Accountantsverklaring Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de (voorlopige) subsidie is toegekend dient de werkgever de vaststelling van de subsidie aan te vragen. Daarbij zou in sommige gevallen een accountantsverklaring, waarin de omzetdaling wordt bevestigd, vereist zijn. Nu is bepaald wanneer dat het geval is. Een accountantsverklaring wordt verplicht gesteld voor werkgevers die een voorschot van € 100.000 of meer hebben ontvangen en/of als de vast te stellen subsidie € 125.000 of meer bedraagt. Werkgevers die een voorschot van minder dan € 100.000 hebben ontvangen, moeten zelf inschatten of de uiteindelijke subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld. De overheid zal een online tool beschikbaar stellen om de werkgevers daarbij te helpen. Werkgevers die een voorschot van minstens € 20.000 (maar minder dan € 100.000) hebben ontvangen en/of van wie de vast te stellen subsidie minstens € 25.000 (maar minder dan € 125.000) bedraagt, kunnen volstaan met een verklaring van een derde die de omzetdaling bevestigd. Daarbij kan worden gedacht aan een administratiekantoor, financieel dienstverlener of bracheorganisatie. 13e maand uit loonsom Zoals gezegd wordt de loonsom van januari 2020 gebruikt als ijkpunt voor het berekenen van de NOW-subsidie, al wordt daar nu dus een uitzondering op mogelijk (zie hierboven). Sommige werkgevers hebben in januari echter de 13e maand aan werknemers uitbetaald. De minister heeft nu bekend gemaakt dat als dit terug te vinden is in de polisadministratie, het UWV deze 13e maand eruit zal filteren bij de definitieve vaststelling van de subsidie. Daarmee wordt voorkomen dat werkgevers een deel van het voorschot moeten terugbetalen, omdat de loonsom van de periode maart tot en met mei 2020 lager is dan drie keer de loonsom van januari 2020 enkel omdat in januari 2020 een 13e maand is uitbetaald. Openbaarmaking gegevens De minister heeft het UWV gevraagd vanaf eind juni 2020 op haar website openbaar te maken wie NOW hebben aangevraagd, inclusief de verleende voorschotten en (uiteindelijk ook) de vastgestelde subsidie. (In eerder artikel hebben wij de voorwaarden van de NOW 1.0 al behandeld. Klik hier voor dit artikel.) Heeft u vragen over de NOW? Neem dan contact op met Joost Schunselaar (j.schunselaar@holla.nl), Marloes Stuurop (m.stuurop@holla.nl), Angela Ruijter (a.ruijter@holla.nl) of met één van de andere medewerkers van de Business Unit Arbeidsrecht (088-4402400).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief