Nieuws

Toezicht Belastingdienst in coronatijd

Gepubliceerd op 28 apr. 2021

Accountant 1238598 1920
Toezicht Belastingdienst in coronatijd De Belastingdienst streeft ernaar dat iedereen - zo veel mogelijk uit eigen beweging - aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. Daarvoor is naast een goede communicatie en dienstverlening ook toezicht nodig. Maar hoe kan de Belastingdienst dat toezicht uitvoeren als fysieke controles bij bedrijven vanwege corona alleen nog in uitzonderingsgevallen plaatsvinden? Toezicht op afstand blijkt een goede oplossing te zijn, met creativiteit, zorgvuldigheid en digitale middelen. Dit vraagt om flexibiliteit van de ondernemer én de controlemedewerker. Bij het toezicht op afstand staat veiligheid voorop. Zeker in deze coronatijd. De controlemedewerker probeert het toezicht zoveel mogelijk vanuit huis uit te voeren en doet er alles aan om dat zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Daarbij houdt de medewerker vanzelfsprekend rekening met de omstandigheden van de ondernemer. Voorafgaand aan een belastingcontrole neemt de Belastingdienst vaak telefonisch contact op met het bedrijf. De controlemedewerker legt de spelregels van de controle uit, en besteedt ook aandacht aan de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijf. Hij overlegt of het onderzoek op afstand - bijvoorbeeld door videobellen via het Rijksplatform Webex - op een goede manier kan plaatsvinden. De controlemedewerker bevestigt de afspraak voor een onderzoek altijd schriftelijk. In die bevestiging staat om welke aangiften het gaat, wanneer de controle plaatsvindt en dat het toezicht op afstand gebeurt. Vooraf vraagt de Belastingdienst de benodigde bestanden op en wisselt de gegevens digitaal uit, bij voorkeur via Belastingdienst Filetransfer. Via Webex wordt dan het gesprek gevoerd dat normaal gesproken met de ondernemer en diens adviseur in persoon gevoerd zou worden. Ook de tussentijdse gesprekken vinden plaats via de telefoon of Webex. Ook het slotgesprek - om de controle mee af te ronden - gebeurt nu veelal via Webex. Omdat Belastingdienstmedewerkers, de ondernemer en eventueel zijn adviseur, niet bij elkaar in één ruimte zitten en non-verbale signalen mogelijk minder goed overkomen, is er vanuit de Belastingdienst extra aandacht voor hoe het gesprek is ervaren. Een tweede mogelijkheid om de controle mee af te ronden is, dat het onderzoek wordt afgesloten “met een beperking”. De controlemedewerker stelt dan op schrift dat hij de situatie heeft beoordeeld, maar door corona niet in staat was om dit volledig te doen. In een enkel geval gebeurt het dat de controle wordt opgeschort of dat de controlemedewerker toch op locatie gaat controleren, uiteraard binnen de gestelde veiligheidseisen. In de media duikt met enige regelmaat het beeld op dat de Belastingdienst minder goed functioneert als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire. In de dagelijkse praktijk ervaren wij dit anders. Natuurlijk brengt het thuiswerken beperkingen met zich mee, maar door de bank genomen functioneert de Belastingdienst nog steeds en zou het een grote vergissing zijn om te denken dat de Belastingdienst geen controles meer uitvoert. Wel merken wij dat het nu wat langer duurt alvorens de Belastingdienst reageert op verzoeken om een ruling of een standpuntbepaling.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief