Nieuws

Tax Alert: de ANBI-status en nieuwe verplichting (v.a. 1 januari 2021)

Gepubliceerd op 12 apr. 2021

John schnobrich Fl Pc9 Voc J4 unsplash
Onder bepaalde voorwaarden kan een instelling een ANBI-status verkrijgen die een hoop belastingvoordeel kan opleveren. Belastingvoordelen ANBI
  • Wanneer een ANBI schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger van de schenking geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. Hiervoor kunnen de vrijwilligers vervolgens een belastingaftrek claimen in de aangifte inkomstenbelasting.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.
Aanvragen ANBI-status Een instelling kan de ANBI-status aanvragen via een formulier op de website van de Belastingdienst (onder aan dit artikel treft u een link naar dit formulier aan). Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Een ANBI verliest de ANBI-status als de instelling niet meer aan de voorwaarden voldoet, of als de instelling zelf verzoekt om de statusaanwijzing te beëindigen. In ieder geval geen ANBI zijn onder andere een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal zoals een B.V. of N.V. of een coöperatie. Verplicht standaardformulier grote ANBI Eén van de voorwaarden om de ANBI-status te behouden is dat elke ANBI via een unieke URL (een uniek internetadres) zich jaarlijks financieel moet verantwoorden over het afgelopen jaar en die verantwoording dient te publiceren. Maximaal een halfjaar na afloop van het boekjaar moet de informatie via internet openbaar zijn gemaakt. Het niet voldoen aan de publicatieplicht kan leiden tot intrekking van de ANBI-status. Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om hiervoor een standaardformulier te gebruiken. Het verplicht gebruik van het standaardformulier geldt vanaf 1 januari 2021 voor ANBI’s die:
  • actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen), en waarvan de baten in het betreffende boekjaar meer dan EUR 50.000 bedragen
  • niet actief geld of goederen werven onder derden, als de lasten in het betreffende boekjaar meer dan EUR 100.000 bedragen
Bent u een kleinere ANBI? Dan is het gebruik van het formulier niet verplicht, maar wel handig. Zo weet u namelijk zeker dat u alle benodigde gegevens publiceert. ANBI Formulieren Alle standaardformulieren met betrekking tot de ANBI kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/anbi en ook hier. Wilt u weten of uw instelling de ANBI-status kan verkrijgen of heeft u vragen ten aanzien van het nieuwe verplichte standaardformulier? Onze belastingrechtspecialisten hebben veel ervaring op het gebied van de ANBI.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief