Nieuws

Rol recruiter bij ontslag

Gepubliceerd op 8 sep. 2018

Mismatch
Werft uw recruiter een ongeschikte kandidaat? De gevolgen zijn voor u. Werft uw recruiter een topfunctionaris of een andere werknemer die niet geschikt blijkt te zijn? Dan kan daar bij ontslag een hoog prijskaartje aan komen te hangen. In de zaak die we in dit artikel beschrijven, oordeelt de rechter dat een mismatch tussen de werkgever en werkneemster voor rekening van de werkgever komt. De werkgever moet na een dienstverband van 11 maanden een billijke vergoeding betalen van ruim € 100.000,-. Hoe dit precies zit, leggen wij in dit artikel uit. Update 14 mei 2019: Inmiddels is deze zaak in hoger beroep geweest. In hoger beroep oordeelt het Hof dat een mismatch wél een grond voor ontbinding kan zijn. Wel heeft de werkgever in deze zaak onzorgvuldig gehandeld. Hoe het allemaal begon Een franchise-organisatie is op zoek naar een Chief Financial Officer (CFO). Het bedrijf schakelt een recruitmentbureau in om de juiste kandidaat te zoeken voor de functie. Door de werkgever en de recruiter is een profiel opgesteld waar de ideale kandidaat aan moet voldoen. Vervolgens gaat de recruiter op zoek en vindt een kandidaat. Dit leidt tot de aanstelling van werkneemster als de nieuwe CFO. In de daarop volgende 11 maanden verloopt de samenwerking tussen de Chief Executive Officer (CEO) en de nieuwe CFO stroef. Verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst Uiteindelijk heeft deze stroeve samenwerking tot gevolg dat de CEO de nieuwe CFO op non-actief zet en de rechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt. De werkgever voert aan dat sprake is van omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst voort te zetten (de zogeheten h-grond). De werkgever stelt dat de CFO zich onvoldoende heeft verdiept in de werkprocessen waardoor zij niet in staat is een adequate financiële visie te ontwikkelen. Ook laat de werkneemster een laissez-faire, participatieve stijl van leidinggeven zien, terwijl de organisatie een hands-on mentaliteit nodig heeft. Het recruitmentbureau geeft ook een verklaring af. Hierin staat dat de recruiter meende de juiste kandidaat voor het profiel te hebben gevonden. Ook vermeldt de recruiter dat de nieuwe CFO niet eerder in het (grotere) midden- en kleinbedrijf werkzaam is geweest en dat sprake is van een cultuurverschil. Hieraan is toegevoegd dat het recruitmentbureau de werkneemster nadrukkelijk niet diskwalificeert voor een functie binnen een corporate onderneming of de overheid. Wie draagt de verantwoordelijkheid voor de mismatch? De rechter weigert de werkgever de verzochte ontbinding. Zij komt tot het oordeel dat fouten bij de werving voor rekening van de werkgever komen. De werkgever heeft de recruiter immers gevraagd een nieuwe CFO te werven en de propositie is in overleg tussen het recruitmentbureau en de werkgever opgesteld. Een van die propositie afwijkende werkelijke verhouding tussen werkgever en werknemer kan daardoor niet in de schoenen van de CFO geschoven worden. Door de werkneemster is ook om ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevraagd. Dit tegenverzoek is wel toegewezen door de rechter. De werkgever heeft zich ernstig verwijtbaar gedragen door slecht werkgeverschap te laten zien. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en de werkgever moet een billijke vergoeding van € 102.600,- bruto betalen. Voorkomen is beter dan genezen Situaties zoals beschreven in dit artikel kunt u voorkomen door ruim voor de selectie na te denken over de kansen en risico’s behorende bij invulling van een sleutelpositie in uw bedrijf. Met name bij het aannemen van topfunctionarissen is een vooraf goed doordacht plan essentieel. Een goede kandidaat wilt u binden en behouden voor uw bedrijf. Maar bij een mismatch wilt u de mogelijkheid hebben om snel en schadevrij afscheid te nemen van elkaar. Onze arbeidsrechtspecialisten denken graag met u mee. Holla Advocaten is gespecialiseerd in complexe, arbeidsrechtelijke zaken. Wij hebben veel inzicht in en ervaring met de positie van topfunctionarissen binnen bedrijven en kunnen hierdoor de werving en selectie juridisch goed begeleiden. Wilt u meer weten? Neem contact op met onze arbeidsrechtspecialisten Martijn Huisman en Angela Ruijter. Wilt u meer interessante artikelen over arbeidsrecht lezen? Klik dan hier. Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.  

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief