Nieuws

Onregelmatige werktijden en de CAO Metaal en Techniek

Gepubliceerd op 6 apr. 2023

I Stock 1352825077
Over de uitleg van cao-bepalingen kan nog wel eens gediscussieerd worden. Zo ook over de vraag wat 'onregelmatige werktijden' nu precies zijn. In deze rechtszaak deed een werkgever een beroep op de CAO Metaal en Techniek Technisch Installatiebedrijf waarmee meerdere bepalingen (bijvoorbeeld over overwerkvergoeding) niet van toepassing zijn op een werknemer. De werknemer om wie het gaat is het daar niet mee eens en vraagt de rechter om duidelijkheid. Hoe loopt dat af?

Uitleg cao-bepaling

Zoals ook in onze andere blogs beschreven moet een cao worden uitgelegd aan de hand van de zogenoemde 'cao-norm'. Aan een cao-bepaling moet een uitleg naar objectieve maatstaven worden gegeven. Daarbij zijn in beginsel de bewoordingen van die bepaling, gelezen in het licht van de hele tekst van de cao, van doorslaggevende betekenis. Dat is dus iets anders dan de Haviltex-uitleg (die weer van belang is bij individuele arbeidsovereenkomsten).

'Onregelmatige werktijden' - rechtszaak

Hoe zit het met de volgende bepaling in de CAO Metaal en Techniek Technisch Installatiebedrijf (artikel 2 lid 3 onder a)? Heeft een werknemer een functie waar onregelmatige werktijden bij horen? Dan gelden de volgende artikelen uit deze cao niet voor hem: 17, 18, 18a, 21, 33, 33a, 33b, 34, 35, 42, 43, 44 en 45. De uitgezonderde artikelen die worden genoemd gaan onder andere over afspraken met betrekking tot werktijden, arbeidsduurverkorting, overwerk(vergoeding) en ploegentoeslagen. Of sprake is van een functie waar onregelmatige werktijden bij horen maakt dus nogal verschil Over de uitleg van artikel 2 lid 3 onder a kreeg een werknemer discussie met zijn werkgever. Omdat zij er niet samen uit kwamen stapte de werknemer naar de rechter met de vraag: horen bij mijn functie onregelmatige werktijden?

Oordeel rechter

De werknemer voert aan dat het bij de uitleg van de CAO-bepaling (artikel 2 lid 3 onder a) moet gaan om een functie waarbij naar haar aard onregelmatige werktijden horen. Dat is volgens hem niet het geval omdat het werk bij zijn werkgever zo georganiseerd kan worden dat het doordeweeks overdag uitgevoerd wordt. Om die reden kan geen sprake zijn van onregelmatige werktijden die bij de functie horen, en daarom zijn de andere CAO-bepalingen niet uitgezonderd, aldus de werknemer. De rechter deelt die uitleg van de werknemer niet. Aan de hand van de cao-norm kijkt de rechter naar artikel 2 lid 3 onder a van de CAO. Het gaat er volgens de rechter om of de functie feitelijk, in de uitoefening daarvan, onregelmatige werktijden meebrengt, ongeacht de aard van de functie of dat de werkgever het werk anders zou kunnen organiseren. Van onregelmatige werktijden is sprake als substantieel op wisselende tijden wordt gewerkt. Dat kan zijn gedurende de dag, in de avond, in de nacht en in de ochtend, zowel doordeweeks als in het weekend, zolang het maar in voldoende mate wisselend is. Nu de werknemer heeft gewerkt op verschillende tijden, zowel in de vroege ochtend en overdag als in de avond en de nacht, met variërende urenomvang per dag en per week, en ook in de weekenden, is volgens de rechter sprake van "een functie waar onregelmatige werktijden bij horen" in de zin van de CAO. Dat betekent dat de genoemde CAO-bepalingen niet gelden voor de werknemer.

Belang van deze uitspraak

Uit deze rechtszaak blijkt niet alleen dat de uitleg van cao-bepalingen erg juridisch technisch kan zijn, maar ook dat die behoorlijk lastiger kan zijn dan in eerste instantie doet vermoeden. Om die reden is het handig om altijd vooraf advies in te schakelen bij twijfel over de toepassing of het uitvoeren van bepaalde cao-bepalingen. Wij helpen u daar natuurlijk graag mee. Vragen over of hulp nodig bij de uitleg van cao-bepalingen in de industriesector? Neem dan contact op met Marloes Stuurop of Joris van Haalen.  

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief