Nieuws

Ken uw zorgwetten 7!

Gepubliceerd op 20 aug. 2018

Zwangerschap
De Wet afbreking zwangerschap wordt mogelijk gewijzigd De Wet afbreking zwangerschap ziet op de zorgvuldigheid bij en de vergunning voor het afbreken van een zwangerschap. Dat mag tot 24 weken, na 24 weken is het in beginsel strafbaar (zie in dat verband artikel 82a, 287, 289, 290 en 296 WvSr). Begin dit jaar is voorgesteld de wet te wijzigen. In welke zin leest u hieronder.  De Wet afbreking zwangerschap (Wafz) is in werking getreden op 1 november 1984. De wet ziet op de zorgvuldigheid bij en de vergunning voor het afbreken van een zwangerschap. Dat mag tot 24 weken (vanaf dat moment kan de foetus buiten de baarmoeder leven). De afbreking mag slechts worden verricht door een arts in een ziekenhuis of kliniek waaraan door de minister vergunning tot het verrichten van dergelijke behandelingen is verleend.[1] Na 24 weken is het afbreken van de zwangerschap strafbaar (artikel 82a, 287, 289, 290 en 296 Sr). Voor afbreking na 24 weken in geval van gezondheidsproblemen bij de foetus, een zogeheten late zwangerschapsafbreking, is een regeling in het leven geroepen. Een commissie van deskundigen toetst of de arts overeenkomstig de in de regeling omschreven zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld. Zie voor meer informatie https://www.lzalp.nl/wet-en-regeling. Afbreking in verband met gezondheidsproblemen bij de moeder kan ook voorkomen. In dat geval geldt de strafbaarheid onverkort maar wordt afbreking van de zwangerschap gerechtvaardigd geacht en kan de hulpverlener een beroep doen op overmacht in noodtoestand. Er lag een voorstel tot wijziging (34.673) inhoudende het mogelijk maken van de medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts voor (wat nu nog strafbaar is). Het kabinet-Rutte III trok het wetsvoorstel echter in. Op 22 februari 2018 werd opnieuw een (vergelijkbaar) wetsvoorstel ingediend (34.891): Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Dijksma tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap en het Wetboek van Strafrecht in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (voorstel van wet). Ingevolge het voorstel mag de huisarts, indien het een medicamenteuze afbreking van de zwangerschap in de eerste negen weken betreft, en indien hij voldoet aan voorwaarden zoals omschreven in de wet, de behandeling verrichten. Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Dit artikel is geschreven door Rolinka Wijne, Medewerker Wetenschappelijk Bureau Lees ook eerdere artikelen uit dit feuilleton:

Ken uw zorgwetten 6

Ken uw zorgwetten 5 Ken uw zorgwetten 4 Ken uw zorgwetten 3 Ken uw zorgwetten 2 Ken uw zorgwetten 1 [1] Zie ook: Besluit afbreking zwangerschap.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief