Nieuws

Controle Belastingdienst op inzet zzp’ers

Gepubliceerd op 23 sep. 2021

Shutterstock 70728256 1 e1433775252690
We hebben geconstateerd dat de Belastingdienst in actie is gekomen om de eerder aangekondigde sectorspecifieke aanpak rondom de flexibele arbeid in de zorg op te pakken, voor zowel intra- of extramurale zorginstellingen. Concreet houdt dat in dat de Belastingdienst momenteel proactief organisaties benadert/controleert voor de loonheffingen op de inzet van zzp’ers. Handhavingsmoratorium zal snel tot een einde komen Pieter Grinwis, Tweede kamerlid voor de ChristenUnie, heeft op 8 juli 2021 een motie ingediend waarin hij het volgende constateert c.q. overweegt:
  1. het huidige handhavingsmoratorium van de Wet DBA is ten minste tot 1 oktober 2021 van kracht, maar moet in principe op enig moment worden afgebouwd;
  2. met het huidige handhavingsmoratorium is het voor opdrachtgevers mogelijk om bestaande overeenkomsten van opdracht voort te zetten zonder toename van het risico op naheffingen van de Belastingdienst;
  3. er zijn nog geen concrete voorstellen tot een redelijk en handhaafbaar alternatief voor de Wet DBA en deze opdracht wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet, en;
  4. er zijn evident knelpunten in de uitvoeringspraktijk ontstaan en toezicht schiet tekort.
Grinwis verzoekt in de motie de regering, om voor 1 oktober 2021 uit te werken hoe knelpunten in de uitvoering van de Wet DBA aangepakt kunnen worden, zodat geleidelijk stappen kunnen worden gezet richting het uitoefenen van regulier toezicht. Deze motie is met 141 stemmen vóór aangenomen. Staatssecretaris Vijlbrief merkte in dit debat op dat het handhavingsmoratorium niet afloopt in oktober. Het loopt minimaal tot oktober en dan gaat men kijken wat men gaan doen. Hij hoopt op dat moment te beschikken over de uitkomsten van de pilot met de webmodule en is het eens met wat Grinwis probeerde te zeggen, namelijk: probeer een weg te vinden waarop je de wet toch kunt handhaven op een nette manier. Hoe is dit nu te duiden? Het handhavingsmoratorium zal niet exact op 1 oktober 2021 aflopen, maar lang zal het niet meer duren. Men laat het afhangen van de uitkomsten van pilot met de webmodule. Alle seinen wijzen op handhaven met behulp van de webmodule, te starten kort na 1 oktober 2021. En of het dan 1 november, 1 december of 1 januari 2022 wordt, maakt dan eigenlijk materieel niets meer uit. Dit geeft zorgorganisaties nog een aantal maanden de tijd om zich daarop voor te bereiden. Hierbij merken wij op dat vooral in naam sprake is van opschorting van de handhaving. Ook nu al heeft de Belastingdienst de bevoegdheid om een fiscale controle in te stellen en naar aanleiding daarvan kenbaar te maken dat er naar haar mening sprake is van een verplichting tot afdracht van loonheffingen en sociale premies. Wordt deze mening niet opgevolgd door de betrokken opdrachtgever, dan kan de Belastingdienst ook nu al correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen met mogelijk een boete opleggen. Daarvoor is niet vereist dat van “kwaadwillendheid” sprake is. Implementatie van de Wet DBA Wij zijn van mening dat de implementatie van de Wet DBA niet enkel en alleen een fiscaal aandachtspunt is, maar dat daarbij ook aandacht moet worden besteed aan de manier waarop in de bedrijfscultuur met zzp’ers wordt omgegaan en aan het proces dat met de inhuur van zzp’ers verband houdt. Een goede en duidelijke manier van communiceren met werknemers, zzp’ers en opdrachtgevers is hierbij van groot belang. Het doel van het implementeren van de Wet DBA is om de organisatie “DBA-proof” te maken. Dat wil zeggen, dat zo min mogelijk risico wordt gelopen op naheffingsaanslagen, boetes, en rente ten aanzien van de inzet van zzp’ers. Om dit te bewerkstelligen hebben wij een praktisch plan van aanpak ontwikkeld, dat is onderverdeeld in vier fases. Wij treden graag met u in overleg om deze fases door te nemen en samen kunnen bekijken in hoeverre uw organisatie van onze ondersteuning en expertise gebruik wenst te maken in de verschillende fases. Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met belastingrechtspecialisten Boris Emmerig (b.emmerig@holla.nl) en Demi van Zantvoort (d.vanzantvoort@holla.nl).         

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief