Nieuws

Cashbonus aftrekbaar?

Gepubliceerd op 19 mrt. 2021

Cash
Omstandigheden bepalen de sfeer: cashbonus aftrekbaar of niet? De toekenning van (een voorwaardelijk recht op) aandelen aan een werknemer kan niet in aftrek worden gebracht op de winst van de vennootschap. Dit is wettelijk uitgesloten. Een cashbonus die een vennootschap betaalt aan een werknemer is als uitgangspunt aftrekbaar van de fiscale winst van die vennootschap. Hoe zit dit als een voorwaardelijk recht op aandelen voor werknemers wordt ingeruild voor een cashbonus? De mogelijkheid tot aftrek wordt ingekleurd door sfeer waarin de onderlinge afspraken plaatsvinden: de kapitaalsfeer of de winstsfeer. Van voorwaardelijk recht op aandelen naar cashbonus Recent oordeelde de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over de aftrekbaarheid van een cashbonus aan werknemers aan wie eerder een voorwaardelijk recht op aandelen was toegekend. In de onderliggende zaak hadden vijf werknemers van een BV een voorwaardelijk recht op aandelen verkregen. Op een later tijdstip is aan de vijf werknemers een cashbonus aangeboden in ruil voor het afzien van de voorwaardelijke rechten op aandelen. De vijf werknemers accepteerden het ruilaanbod. De BV wilde deze cashbonus vervolgens ten laste van winst brengen. In dit kader speelt de vraag of de cashbonus een bedrag ter afkoop van het voorwaardelijk recht is of dat sprake is van een andere beloning die in de plaats treedt van het eerder toegekende voorwaardelijk recht. De betaling van een cashbonus is in principe wel aftrekbaar, aangezien deze in beginsel plaatsvindt in de winstsfeer. Als de betaling van de cashbonus plaatsvindt ter afkoop van een in de kapitaalsfeer bevindend recht, is de betaling niet aftrekbaar. Voor een antwoord op de vraag of er sprake van een afkoop in de kapitaalsfeer, zijn de omstandigheden van het geval bepalend. De rechtbank overwoog dat hierbij van belang is dat de voorwaardelijke rechten nooit onvoorwaardelijk zijn geworden, dat op het moment van toekenning van de cashbonus niet duidelijk was of aan de voorwaarden zou worden voldaan en dat aan de cashbonus geen nadere voorwaarden waren verbonden. Het oordeel van de rechtbank luidde dan ook dat met de cashbonus het voorwaardelijk recht op aandelen niet werd afgekocht. De cashbonus trad in de plaats van het voorwaardelijk recht. De betaling van de cashbonus vond daarom niet plaats in de kapitaalsfeer, maar ‘gewoon’ in de winstsfeer en was daarmee aftrekbaar. Take-away Deze uitspraak laat zien dat voor de aftrekbaarheid van de cashbonus bij de vervanging van een eerdere werknemersparticipatieregeling van belang is of betaling van de cashbonus plaatsvindt in de winstsfeer of de kapitaalsfeer. De omstandigheden van het geval zijn – zoals zo vaak – bepalend. Het is van belang om na te gaan in welke sfeer een betaling plaatsvindt. Een vervanging van bijvoorbeeld een voorwaardelijk recht op aandelen van uw werknemers in een cashbonus kan gevolgen hebben voor de aftrekbaarheid van de cashbonus. Wij raden aan uw werknemersparticipatieregeling en overeenkomsten ter vervanging te checken. Uiteraard zijn wij bereid u hierbij te adviseren. Neem voor meer informatie contact op met één van onze specialisten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief