Nieuws

Bedrijfsverhuizing en concurrentiebeding? Denk aan de geografische reikwijdte!

Gepubliceerd op 25 mei 2022

Onze mensen

I Stock 618526794
Met enige regelmaat wordt in een concurrentiebeding verwezen naar een straal van X aantal kilometers van de vestigingsplaats van de werkgever. Dit met de bedoeling om aan werknemers een verbod op te leggen om (onder andere) voor een binnen de straal gevestigde concurrent werkzaamheden te verrichten. Wanneer uw bedrijf zich echter op een andere plaats vestigt, of als de werknemer vanuit een andere vestigingsplaats werkzaamheden gaat verrichten, dan kan dit gevolgen hebben voor de werking van het concurrentiebeding. Zo ondervond recent ook een werkgever die zijn bedrijf van Enschede naar Apeldoorn had verplaatst.

Feiten

Van Mossel is de officiële dealer van de automerken Jaguar en Land Rover. Werknemer is in 2014 in dienst getreden als aftersalesmanager op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Per 1 april 2016 zijn partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. In die arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. Dit concurrentiebeding is zo geformuleerd dat het de werknemer verboden is om binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van het dienstverband binnen een straal van 25 kilometer rondom Enschede werkzaam te zijn bij een concurrent of daarin een aandeel te hebben. Kort daarna is de vestiging in Enschede gesloten en is Van Mossel verhuisd naar Apeldoorn. Vanaf de sluiting van de vestiging in Enschede tot het einde van zijn dienstverband is werknemer werkzaam geweest vanuit de vestiging in Apeldoorn.

Punt van geschil

Werknemer zegt op 31 mei 2021 zijn arbeidsovereenkomst op tegen 1 september 2021. Werknemer wil namelijk bij een concurrent in dienst treden die is gevestigd binnen een straal van 25 kilometer van Enschede. Van Mossel heeft werknemer gewezen op zijn concurrentiebeding en het standpunt ingenomen dat werknemer het concurrentiebeding overtreedt als hij per 1 september 2021 bij de concurrent in dienst treedt. Volgens Van Mossel is het een bewuste keuze geweest om Enschede als plaats in het concurrentiebeding op te nemen, nu op dat moment al bekend was dat de vestiging in Enschede zou sluiten en werknemer mee zou verhuizen naar Apeldoorn. Werknemer betwist dit. Volgens werknemer is het niet de bedoeling van partijen geweest het concurrentiebeding ook na de verhuizing in stand te laten voor de regio Enschede, maar werd Enschede enkel genoemd omdat dit de plaats was vanuit waar hij werkte. Uiteindelijk vordert de werknemer in kort geding schorsing van het concurrentiebeding , welke vordering wordt toegewezen. Door Van Mossel wordt vervolgens hoger beroep ingesteld.

Uitspraak gerechtshof

In hoger beroep overweegt het gerechtshof dat het voor de hand had gelegen om aandacht aan de verhuizing naar Apeldoorn te besteden, als op het moment van het aangaan van het concurrentiebeding al duidelijk was dat die aanstaande was. Van Mossel heeft geen verklaring gegeven waarom dit niet is gebeurd. Werknemer heeft verder weersproken dat hij zich in Apeldoorn alleen of in hoofdzaak met het klantenbestand uit de regio Enschede bezig zou houden. Werknemer heeft aangevoerd dat hij verantwoordelijk was voor het gehele klantenbestand van Van Mossel. Van Mossel kon en moest daarom voorzien dat werknemer ook in Apeldoorn relevante klantencontacten zou opbouwen. Als het Van Mossel erom ging haar klantenbestand te beschermen, had het in geval van een bewuste keuze dan ook voor de hand gelegen dat het concurrentiebeding ook had verwezen naar Apeldoorn. Gelet op alle omstandigheden komt het gerechtshof tot het oordeel dat de onduidelijkheid over het toepassingsgebied van het concurrentiebeding na de verhuizing voor rekening en risico van Van Mossel komt. Dat betekent dat Van Mossel werknemer niet kan houden aan de verwijzing naar Enschede en de werknemer dus niet kan verbieden om bij de betreffende concurrent in dienst te treden. Het concurrentiebeding is volgens het gerechtshof dan ook terecht geschorst door de kantonrechter.

Les voor de praktijk

Deze uitspraak onderstreept het belang om onduidelijkheid over de uitleg van een concurrentiebeding te voorkomen en alert te zijn op wijzigingen in de werksituatie. Heeft u hulp nodig bij het formuleren van een concurrentiebeding? Of heeft u andere vragen over de werking van het concurrentiebeding? Neem dan contact op met Marloes Stuurop of Angela Ruijter. Zij helpen u graag verder.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief