Aanbestedingsrecht

Europees recht

Steeds meer wetgeving wordt op Europees niveau tot stand gebracht met directe gevolgen voor iedere ondernemer. Deze Europese regelgeving dringt dan ook op alle terreinen van het Nederlands recht door. Ook indien u in het buitenland zaken doet, speelt Europees recht een rol. Wij houden Europese juridische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. In het bijzonder adviseren wij over alle aspecten omtrent Europese en nationale mededinging, M&A-transacties, aanbestedingen en staatssteun. Ook voor grensoverschrijdende problematiek als milieukwesties kunt u bij ons terecht.

Daarnaast zijn er meer onderwerpen waar Europees recht een rol speelt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bescherming van consumenten, werknemers, distributeurs, handelsagenten,  franchisenemers of licentiehouders en de interne markt. Voorbeelden doen zich op allerlei juridisch gebied voor, zoals de inhoud van algemene voorwaarden, het opzetten van een webshop, strenge bouwkundige en veiligheidseisen, keurmerken, normen inzake voedselveiligheid. Heeft u een geschil, of wilt u als onderneming voorop lopen? Onze advocaten kennen alle ins en outs van deze verscheidenheid aan Europese kwesties.

Voor enkele landen in het bijzonder, hebben wij een speciale “desk”:

Belgian desk

French desk 

Cliquez ici pour le français

German desk

Klicken Sie hier für Deutsch

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?