Europees recht

Steeds meer wetgeving wordt op Europees niveau tot stand gebracht met directe gevolgen voor iedere ondernemer. Deze Europese regelgeving dringt dan ook op alle terreinen van het Nederlands recht door. Ook indien u in het buitenland zaken doet, speelt Europees recht een rol. Wij houden Europese juridische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. In het bijzonder adviseren wij over alle aspecten omtrent Europese en nationale mededinging, M&A-transacties, aanbestedingen en staatssteun. Ook voor grensoverschrijdende problematiek als milieukwesties kunt u bij ons terecht.

Daarnaast zijn er meer onderwerpen waar Europees recht een rol speelt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bescherming van consumenten, werknemers, distributeurs, handelsagenten,  franchisenemers of licentiehouders en de interne markt. Voorbeelden doen zich op allerlei juridisch gebied voor, zoals de inhoud van algemene voorwaarden, het opzetten van een webshop, strenge bouwkundige en veiligheidseisen, keurmerken, normen inzake voedselveiligheid. Heeft u een geschil, of wilt u als onderneming voorop lopen? Onze advocaten kennen alle ins en outs van deze verscheidenheid aan Europese kwesties.

Voor enkele landen in het bijzonder, hebben wij een speciale “desk”:

French desk 

Cliquez ici pour le francais

Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van ondernemers die zaken doen in Frankrijk of die dit van plan zijn. Daarnaast ondersteunen wij verschillende Franse bedrijven en (overheids-)instanties met juridische kwesties en procedures in Nederland. Wij beheersen de Franse taal uitstekend en kennen de zakelijke cultuur van Frankrijk. Het juridische en zakelijke klimaat in Frankrijk verschilt aanzienlijk van het Nederlandse. De French desk van Holla Advocaten kan met u samen de juridische, taalkundige en culturele vertaalslag maken zodat u als ondernemer succesvol de Franse markt kan betreden of in zaken met raakvlakken tussen Nederland en Frankrijk goed geïnformeerd wordt!

Diensten

Wij adviseren onze cliënten over verschillende juridische kwesties, waaronder:

 • Geschillen en procedures waarbij Franse partijen zijn betrokken;
 • Fusies en overnames;
 • Commerciële contracten en onderhandelingen (bijvoorbeeld franchise, agentuur, distributie, partnerships, samenwerkingen, etc.);
 • Transport en vervoer van producten;
 • Intellectuele eigendomsrechten (octrooien, merken, modellen, auteursrechten, licenties);
 • Aansprakelijkheidskwesties;
 • Incasso’s en beslagen;
 • Aandeelhoudersgeschillen;
 • Arbeidsvoorwaarden;
 • Vastgoed en huur;
 • Herstructureringen en faillissementen;
 • Mededinging en aanbesteding.

Onze ervaring met Nederlandse ondernemingen in Frankrijk:

 • Het adviseren van een Nederlandse groothandel met het opzetten van een distributienetwerk in Frankrijk.
 • Het bijstaan van ondernemingen die bij zusterondernemingen in Frankrijk voorwaarden willen hanteren die zo veel mogelijk lijken op de in Nederland gehanteerde voorwaarden.
 • Het voeren van procedures voor de Nederlandse rechtbank waarin Frans recht van toepassing is, bijvoorbeeld over geleverde gebrekkige producten uit Frankrijk aan een Nederlandse onderneming.
 • Het adviseren van in Frankrijk procederende partijen over Nederlands recht, bijvoorbeeld over franchiseovereenkomsten waarop Nederlands recht van toepassing is.
 • Het adviseren van boomkwekerijen bij geschillen met een Franse lokale overheid over uitgevoerde aanbestedingen.
 • Het adviseren van de voedingsindustrie bij de etikettering van de producten en de te hanteren productbenaming, waarvoor in Frankrijk aan specifieke eisen moet zijn voldaan.
 • Het screenen van contracten en vergunningen waarop Frans recht van toepassing is in het kader van een due diligence bij een fusie of overname.

Onze ervaring met Franse ondernemingen in Nederland:

 • Het bijstaan van Franse (semi-)overheidsorganisaties bij rechtszaken en mediation in Nederland.
 • Het adviseren van een Franse onderneming bij het opzetten van een vestiging in Nederland en bij de keuze voor de optimale rechtsvorm, het informeren over de Nederlandse regels op het gebied van arbeidscontracten, ziekte en ontslag van werknemers, de fiscale wetgeving.
 • Het begeleiden van een Franse evenementenorganisator bij onderhandelingen over een meerjarencontract.
 • Het adviseren over Nederlands recht in Franse procedures.
 • Het adviseren over het Schengen Informatie Systeem.

Heeft u juridisch advies nodig in zaken met een French touch? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van de French Desk.

Team French Desk

Ferry Weelen is sinds 1991 als advocaat werkzaam bij Holla Advocaten. Sedert oktober 2018 is hij benoemd tot honorair consul van Frankrijk. Ferry beheerst 9 talen waaronder ook vloeiend Frans.

Tijs van Klink is sinds 2020 werkzaam bij Holla Advocaten. Hij studeerde in Nederland, Canada en Zwitserland en beheerst het Nederlands, Frans en Engels.

Monique Jansen is sinds 2020 werkzaam bij Holla Advocaten. Zij heeft in 2019 stage gelopen bij een Frans advocatenkantoor. Monique beheerst het Nederlands, Frans en Engels.

Belgian desk:

De Belgian desk van Holla Advocaten is uw partner voor het verlenen van advies, bemiddeling en begeleiding tijdens gerechtelijke procedures in België en Nederland. Wij vormen de schakel tussen Belgische en Nederlandse ondernemers en zijn partner van het gerenommeerde Belgische advocatenkantoren GSJ Advocaten. Wij treden op voor diverse Belgische en vanuit België opererende cliënten.

Door onze ruime expertise en ervaring op het terrein van de verschillen tussen het Nederlandse en Belgische recht kunnen we u bij uitstek begeleiden bij de te maken keuzes op juridisch gebied zoals:

 • alle ins en outs van het vestigen van een onderneming in Nederland en daarbij voor de optimale rechtsvorm te kiezen;
 • het opstellen van en onderhandelen over contracten die u meerwaarde bieden;
 • uw rechten bij het transport en vervoer van goederen;
 • het beschermen van uw intellectuele eigendomsrechten (octrooien, merken, modellen, licenties);
 • de beoordeling en het opstellen van distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten;
 • aansprakelijkheidskwesties (contractueel en buitencontractueel);
 • de incasso van uw vorderingen, bewaren van uw recht en snelle beslagmaatregelen om uw positie veilig te stellen;
 • uw positie bij en het voorkomen van aandeelhoudersgeschillen;
 • arbeidsvoorwaarden;
 • uw rechten bij vastgoed en huur;
 • uw rechten als schuldeisers bij herstructureringen, faillissementen, surseances van betaling / uitstel van betaling;
 • het opstellen van verkopersvriendelijke algemene voorwaarden, inkoop- en verkoopvoorwaarden;
 • het opstellen van juist gebalanceerde samenwerkingsovereenkomsten/joint ventures.