Schade na politie-inval


De Hoge Raad spreekt zich uit over de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een politie-inval

De vraag of de Staat aansprakelijk is voor de schade die een verhuurder (zoals een Woningcorporatie) lijdt als gevolg van een…

19-03-2018

Gemengde overeenkomsten

Op 10 maart 20171 wees de Hoge Raad een arrest over een gemengde overeenkomst, die deels het karakter van een huurovereenkomst kende en deels het karakter van een overeenkomst van opdracht. De Hoge Raad gaat hierbij in op de toepassing…

10-01-2018

Bestuursrechtelijke...

Een belangrijk uitgangspunt van verhuurders bij het sluiten van (bedrijfsruimte)huurovereenkomsten is dat de huurder verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Een verhuurder wil niet geconfronteerd worden met kosten of…

10-01-2018

Romania

In ‘Romania’ ging het om een concerngarantie die voor huurdervingschade werd ingeroepen. De moedervennootschap van de drie failliete huurders had zich door middel van een eenvoudige bepaling in de huurovereenkomst garant gesteld…

10-01-2018

Samenloop huur en franchise

Bij samenloop in het huurrecht kan sprake zijn van:

––samenloop tussen het ene huurrechtregime en het andere huurrechtregime;1
––samenloop tussen een huurovereenkomst en een andere overeenkomst.

In dit artikel wordt…

10-01-2018

Bepalingen in het huurrecht

Sinds het arrest van de Hoge Raad Gulf/ Stern staat het onderwerp ‘vernietigbaarheid’ in het huurrecht sterk in de belangstelling. In dit artikel zullen wij een overzicht schetsen van de problematiek. Over
het arrest Gulf/Stern is…

10-01-2018

De renovatie in de ROZ...

Uit de praktijk blijkt dat het voor een verhuurder erg praktisch is om een beroep te kunnen doen op een vermoeden van redelijkheid van een renovatievoorstel.
Dit geldt zeker in een kort geding procedure.

Art. 13.2 ROZ bevat, goed…

02-01-2018

Accountantstuchtrecht

Accountant vraagt niet door bij verrekening vordering in rekening‐courant met derde.

Klaagster was aandeelhouder van D Holding B.V. (“D”). In 2013 heeft klaagster haar resterende pakket aandelen in D aan H Holding B.V….

25-10-2017

Bekijk meer...

Spring naar toolbar