Aansprakelijkheid voor...

Jack van Beers gaat in zijn artikel ‘Aansprakelijkheid voor integriteitsonderzoeken: enkele lessen uit een Schiedams onderzoek’ in op de gerechtelijke procedures waarmee de bij het integriteitsonderzoek betrokken (rechts)personen…

29-07-2019

Verkeersbesluit

Deze uitspraak gaat over een verkeersbesluit tot vaststelling van de maximumsnelheid op een gedeelte van de provinciale weg A270 bij Nuenen. In deze annotatie behandelen wij de toetsing door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad…

16-01-2019

Best Value Procurement

Best Value Procurement (BVP) is een werkwijze waarbij wordt beoogd een expert als opdrachtnemer te selecteren en in het selectieproces optimaal gebruik te maken van de expertise van de opdrachtnemer. Deze systematiek staat op gespannen…

16-01-2019

Huurprijs en horeca


Oplevering, redelijkheid en billijkheid, oppervlakte, ondermaat, overmaat, exoneratieclausule

Het oordeel van het hof dat het beroep van de verkoper op een exoneratieclausule ter zake ondermaat naar maatstaven van redelijkheid en…

22-11-2018

Huur en faillissement


Faillissement van Info Opleiders B.V. /Uni-Invest B.V.

Een huurder van kantoorruimte (Info Opleiders) wordt in staat van faillissement verklaard. De curator zegt de huurovereenkomst op basis van art. 39 Fw op met inachtneming van een…

22-11-2018

Reikwijdte


Reikwijdte opleveringsverplichtingen verhuurder en huurder

Zowel verhuurder als huurder worden geconfronteerd met een verplichting om het gehuurde op te leveren. De verhuurder in beginsel bij aanvang van de looptijd van de…

22-11-2018

Franchise en huur


Opzegging van een gekoppelde huur- en franchiseovereenkomst: wat kan een franchisenemer doen?

In een uitspraak van 12 augustus 20151 oordeelde de rechtbank Rotterdam overeen zaak waarin een franchisenemer vorderde dat zijn voormalige…

21-11-2018

Tankstations en huur


Het beroep op vernietiging

Er is sprake van een huurovereenkomst, aangegaan in 1999, met betrekking tot een motorbrandstoffenverkooppunt (art. 7:290 BW). In de huurovereenkomst is bepaald dat de huurovereenkomst na vijftien jaar van…

21-11-2018

Bekijk meer...

Spring naar toolbar