Ongerechtvaardigde verrijking

Bestuurdersaansprakelijkheid en ongerechtvaardigde verrijking als gevolg van nimmer tot stand gekomen geldleningsovereenkomst.

RVB Infra B.V. (“RVB”) had een aanzienlijke vordering op Dormio Projecten B.V. (“Dormio”). Wegens haar…

24-03-2017

Huur in faillissement

Curatoren zaten in het verleden regelmatig in een lastige spagaat bij de vraag of een huurovereenkomst al dan niet moest worden opgezegd: door laten lopen van de huur betekende oplopende boedelkosten, opzegging kon op basis van het…

23-03-2017

Juridische advieskosten

Juridische advieskosten accountant voor rekening van opdrachtgeefster.

Vanaf medio 2011 heeft een accountantskantoor in opdracht en voor rekening van X B.V. (“X”) accountantswerkzaamheden verricht. Bij brief aan…

23-03-2017

‘afgeleide’ schade

Geen ‘afgeleide’ schade van DGA als schuldeiser/borg.

Appellant is enig aandeelhouder en bestuurder van Holding B.V. (“Holding”). Holding was enig aandeelhouder van een vijftal werkmaatschappijen, waaronder Eye
Center Europe B.V….

28-02-2017

Lidmaatschap Accountants

Verplicht lidmaatschap van de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA) niet in strijd met Europese en nationale wet‐ en regelgeving.

In de Wet op het accountantsberoep (“Wab”) is het lidmaatschap van de Nederlandse…

28-02-2017

Bestuurdersaansprakelijkheid

“Dit arrest van de Hoge Raad betreft een geval van bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:248 BW. Kort gezegd: de jaarrekening was te laat gedeponeerd en er was een agiobesluit genomen. De belangrijkste klachten van het middel zien op…

13-02-2017

Disproportionele...

Architecten worden er veelvuldig mee geconfronteerd bij EU-aanbestedingen: disproportionele referentie-eisen. Onlangs publiceerde de Commissie van Aanbestedingsexperts een advies (advies # 313) waarin zij stelt dat het disproportioneel…

10-02-2017

Overeenkomst Engels recht

Uitleg overeenkomst naar Engels recht: curatoren leggen de overeenkomst ‐terecht‐ tegen de achtergrond van de samenhangende overeenkomsten uit.

Lehman Brothers Treasury co B.V. (“LBT”) gaf als financieringsmaatschappij “notes”…

06-01-2017

Bekijk meer...