Tax Alert | Invloed RVU-drempelvrijstelling bij samenloop RVU-uitkering en een pensioenuitkering

Wanneer een werknemer op leeftijd uittreedt en u deze werknemer een ontslagvergoeding meegeeft, dan kunt u als werkgever geconfronteerd worden met een – niet op de werknemer verhaalbare – eindheffing van 52% over de ontslagvergoeding, de zogenoemde Regeling Vervroegde Uittreding (“RVU”) heffing. Sinds 1 januari 2021 kunt u echter als werkgever gebruik maken van de RVU-drempelvrijstelling. Door de toepassing daarvan hoeft u onder bepaalde voorwaarden tot een bedrag van maximaal EUR 66.492 geen RVU-heffing meer te betalen. De hoogte van de drempelvrijstelling is onder andere afhankelijk van het aantal maanden dat de werknemer zich van zijn of haar AOW-leeftijd bevindt.

In de praktijk spelen nog een hoop vragen over de correcte toepassing van de RVU-drempelvrijstelling.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (“CAP”) heeft  daarom op 9 november 2021 de vraag behandeld of de RVU-drempelvrijstelling wordt beperkt als de RVU-gerechtigde gelijktijdig een (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering ontvangt. Het is, geeft het CAP nu aan, zonder dat de RVU-drempelvrijstelling wordt aangetast mogelijk om naast de RVU-uitkering in dezelfde periode een pensioenuitkering te ontvangen. Daarbij is het niet relevant of voor de pensioenuitkeringen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van bijvoorbeeld een AOW-compensatie en/of een hoog-laag pensioen.

Helder verhaal. Het zou voor de praktijk nu nog fijn zijn als het CAP dezelfde duidelijkheid biedt over het ontvangen van een WW-uitkering in de periode dat de RVU-drempelvrijstelling wordt toegepast.

Heeft u vragen over de toepassing van de RVU-heffing of vrijstelling voor één van uw medewerkers.  Aarzel dan niet om contact op te nemen met Demi van Zantvoort.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?