De 10 grootste risico’s in IT-overeenkomsten: opzegging uitsluiten (6/10)

Opzegging uitsluiten

Dit artikel is onderdeel van de reeks ‘De 10 grootste risico’s in IT-overeenkomsten. De komende weken zullen er artikelen worden gepubliceerd waarin één van de tien risico’s nader wordt besproken. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op. 

Het implementeren van een IT-systeem of het leveren van een IT-dienst is geschied vaak op grond van een overeenkomst van opdracht. De IT-leverancier is de opdrachtnemer en de klant is de opdrachtgever. Niet altijd wordt er rekening mee gehouden dat op dergelijke overeenkomsten specifieke bepalingen uit artikel 7:400 e.v. BW van toepassing zijn.

Op grond van de wet (artikel 7:408 BW) kan de opdrachtgever (de klant) de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Het komt nogal eens voor dat hier door de IT-leverancier geen rekening mee is gehouden. Dit kan tot nare verrassingen leiden wanneer de klant per direct de overeenkomst opzegt. Zeker wanneer er bijvoorbeeld al licenties van derden zijn ingekocht door de IT-leverancier die doorbetaald dienen te worden.

Gelukkig is artikel 7:408 BW een bepaling van regelend recht. Dit betekent dat partijen hier in een overeenkomst vanaf kunnen wijken door bijvoorbeeld het recht van opzegging van de overeenkomst door de klant volledig uit te sluiten of door een lange opzegtermijn op te nemen. Het verdient dan ook aanbeveling om hier in de overeenkomst of algemene voorwaarden rekening mee te houden.

Overigens geldt het omgekeerde niet. De opdrachtnemer (de IT-leverancier) kan de opdracht slechts opzeggen indien er sprake is ‘gewichtige redenen’ of in het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd die niet door volgrenging eindigt. Gewichtige redenen zijn veranderingen in de omstandigheden die zodanig zijn dat de opdracht billijkheidshalve meteen of na korte tijd behoort te eindigen.

Wilt u advies over hoe de opzegging in uw overeenkomsten en algemene voorwaarden geregeld is? Neem dan contact op met Pieter Ballings.

Mogelijk interessante artikelen voor u

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?