Consultatie pensioen bij payroll

Recht op onbereikbaarheid

Wetsvoorstel in consultatie: de minimumvoorwaarden voor een pensioenvoorziening bij payroll

In februari 2019 is het ontwerpbesluit over de minimale voorwaarden gesteld aan een pensioenvoorziening voor payrollwerknemers in consultatie gegaan. Volgens het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft een werknemer die via een payrollconstructie werkt, recht op een adequate pensioenvoorziening. Heeft u een mening over dit wetsvoorstel? Of wilt u weten wat dit wetsvoorstel inhoudt? Lees dan verder!

In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) staat dat werknemers die via een payrollconstructie werken recht hebben op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij een werkgever. Op deze hoofdregel bestaat één uitzondering. Deze uitzondering betreft pensioen. De payrollwerkgever heeft twee opties: óf de werknemer wordt ondergebracht bij de pensioenvoorziening van de inlener óf de payrollwerkgever zorgt zelf voor een pensioenvoorziening. Als een payrollwerkgever zelf een pensioenvoorziening aanbiedt, dan hoeft deze niet hetzelfde te zijn als die van de inlener. Wel moet de pensioenvoorziening aan een aantal minimale vereisten voldoen.

Op 15 februari 2019 is het ‘Ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten’ in internetconsultatie gegaan. In dit ontwerpbesluit staan de voorwaarden waaraan een pensioenregeling minimaal moet voldoen als de payrollwerkgever zelf voor een pensioenvoorziening zorgdraagt. Heeft u hier een mening over? U kunt tot 16 maart 2019 uw zienswijze indienen via https://www.internetconsultatie.nl/ontwerpbesluit_voorwaarden_adequate_pensioenregeling_payrollkrachten. Via deze link kunt u ook het wetsvoorstel lezen. In de Memorie van Toelichting staat de uitleg van de wetgever bij het wetsvoorstel.

Voor de volledigheid: het wetsvoorstel WAB is aangenomen door de Tweede Kamer, maar nog niet door de Eerste Kamer. Het ontwerpbesluit over de pensioenvoorziening bij payroll loopt vooruit op de goedkeuring van de WAB door de Eerste Kamer.

Leent u personeel via een payrollconstructie in of uit? Wij volgen de ontwikkelingen over dit onderwerp op de voet. Holla Advocaten is gespecialiseerd in complexe arbeidsrechtelijke onderwerpen. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over de manier waarop Holla Advocaten u kan begeleiden? Neem contact op met onze specialist Pieter Bakker.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.