Nieuws

Zonder ticket naar Lowlands?

Gepubliceerd op 18 aug. 2023

I Stock 482464436
Het is volop zomer in Nederland en dat betekent dat het festivalseizoen in volle gang is. Zo vinden aankomend weekend alleen al Lowlands, Pukkelpop en Decibel Outdoor plaats. Hartstikke leuk natuurlijk, maar de ticketprijzen stegen ook dit jaar weer aanzienlijk. Uit onderzoek van Festival Fans blijkt dat ticketprijzen van 2023 ten opzichte van het vorige festivalseizoen gemiddeld ruim 14% zijn gestegen.[1] Voor sommige festival-enthousiastelingen is dit reden genoeg om zonder ticket het festivalterrein te betreden, maar zijn hier consequenties aan verbonden? Wij zochten het voor u uit.    

“Verboden toegang voor onbevoegden - Art. 461 Wetb. v. Strafr.”

Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vraag is artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht van belang. Dit veelvoorkomende wetsartikel op ‘verboden toegang’-borden bepaalt het volgende: "Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie." Hieruit volgt dat iedere rechthebbende bevoegd is om de toegang tot diens terrein te verbieden aan onbevoegden. Het is minder bekend dat het voor rechthebbenden ook mogelijk is voorwaarden te verbinden aan het verlenen van toegang. Indien u de gestelde voorwaarde(n) overtreedt bent u niet langer gerechtigd u op het terrein te bevinden en is overtreding van artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht daardoor gegeven. De wet omschrijft niet op welke wijze toegangsvoorwaarden kenbaar moeten worden gemaakt. Deze voorwaarden zijn wel door rechters in de jurisprudentie uitgewerkt. Zo dienen de voorwaarden naar de inhoud eenvoudig te zijn en moeten de voorwaarden helder en ondubbelzinnig zijn geformuleerd. Daarnaast dienen de voorwaarden ook kenbaar te zijn.

Huisregels

In de praktijk betekent dit dat een rechthebbende de voorwaarden voor betreding op borden rondom het terrein kan plaatsen. Een voorbeeld is dat u een natuurgebied slechts mag betreden als u op de paden blijft. Ook kan een rechthebbende met behulp van toegangsverleningsvoorwaarden de toegang tot diens terrein reguleren. Hierbij kunt u denken aan regels omtrent visitatie bij een bezoek aan een militair terrein. Ook festivalorganisatoren kiezen er doorgaans voor gebruik te maken van de mogelijkheid om voorwaarden te verbinden aan het verlenen van toegang. Zij doen dit meestal door toegangsverleningsvoorwaarden op te nemen in huisregels. Zo treft u de huisregels van Lowlands aan op de website van het festival. Hierin staat onder meer dat toegang tot het evenemententerrein enkel verleend wordt op vertoon van een geldig toegangsbewijs.

Gevolgen betreden festivalterrein zonder ticket

Wanneer u dus zonder fesitvalticket het festivalterrein van Lowlands betreedt, wordt u de toegang tot het terrein ontzegd en bent u in overtreding van artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht. Hiermee riskeert u een boete van de eerste categorie, oftewel een boete die kan oplopen tot € 450,-. Daar moet je maar net zin in hebben op een dag dat je ook kan feesten. [1] S. Timmermans, ‘Festivals verhogen massaal ticketprijzen; zijn festivals nog wel te betalen?’, 3 februari 2023.

Mogelijk interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief