Nieuws

Wettelijke betalingstermijn verkort naar 30 dagen

Gepubliceerd op 25 nov. 2022

Onze mensen

I Stock 1037400850
Grote ondernemingen mogen vanaf 1 juli 2022 op grond van de wet geen betalingstermijn langer dan 30 dagen afspreken met mkb-ondernemingen. Voorheen was de maximale wettelijke betalingstermijn 60 dagen.

Achtergrond

Met de inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke regeling worden kleine en middelgrote ondernemingen (kleine zelfstandigen inbegrepen) beter beschermd. Mkb’ers zijn vaak afhankelijk van grote ondernemingen, hetgeen invloed heeft op hun onderhandelingspositie. Uit onderzoek bleek dat de betalingstermijnen in de regel door de grote ondernemingen worden bepaald en in sommige gevallen zelfs eenzijdig worden verlengd. Mkb-ondernemingen die aan grote ondernemingen leveren, gaven in onderzoeken aan steeds later te worden betaald. Het verkorten van de maximale wettelijke betalingstermijn in dergelijke handelsrelaties biedt mkb’ers bescherming tegen het oprekken van de betalingstermijnen door grote ondernemingen.[1]

Voor welke ondernemingen geldt deze nieuwe regeling?

Een onderneming wordt gezien als een grote onderneming als de onderneming gedurende minimaal twee opeenvolgende balansdata voldoet aan twee van de volgende drie kenmerken:
  • de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen;
  • de onderneming heeft een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen;
  • de onderneming heeft 250 medewerkers of meer in dienst.
Als een onderneming aan geen of slechts één van deze kenmerken heeft, dan wordt deze onderneming gezien als een mkb-onderneming.

Betekenis van de nieuwe regeling voor bestaande en toekomstige overeenkomsten

De verkorte betalingstermijn van 30 dagen geldt direct voor alle overeenkomsten tussen grote ondernemingen en mkb’ers gesloten na 1 juli 2022. Overeenkomsten die voor 1 juli 2022 zijn gesloten moeten voor 1 juli 2023 in lijn zijn gebracht met de nieuwe regeling.

Wat als partijen toch een langere betalingstermijn overeenkomen?

Als partijen – in strijd met de nieuwe regeling – een langere betalingstermijn overeenkomen dan de maximale 30 dagen, is die termijn nietig. In dat geval geldt alsnog de betalingstermijn van 30 dagen.

Wat als een grote onderneming niet binnen 30 dagen betaalt?

Als een grote onderneming nalaat om binnen de termijn van 30 dagen een factuur van een mkb’er te voldoen, dan is de grote onderneming aan de mkb’er automatisch wettelijke handelsrente (momenteel 8%) verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Heeft u vragen naar aanleiding van het voorgaande? Neem dan contact op met Nina Verhage.

Interessante artikelen voor u

[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/17/wetsvoorstel-over-verkorten-betaaltermijnen-aangenomen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief