Nieuws

Welke foto's mag je (niet) gebruiken op jouw website?

Gepubliceerd op 14 mrt. 2023

I Stock 610014498
Wil jij een foto van internet gebruiken om op je website te plaatsen? Dit kan niet zomaar, aangezien er rekening moet worden gehouden met de auteursrechtelijke bescherming van een foto. In een recent gepubliceerde uitspraak ging het hierover. 

Wat is er gebeurd?

Eiser is een fotograaf en maakt foto's van actuele sportgebeurtenissen. Hij exploiteert zijn foto's door middel van een eenmanszaak. Gedaagde verkoopt sportartikelen via zijn website. Op zijn website stond een hockeyfoto die door eiser was gemaakt. Eiser heeft via zijn advocaat verzocht aan gedaagde om de foto van zijn website te verwijderen. Dit heeft de gedaagde direct gedaan. Toch was dit voor eiser niet genoeg en is hij een gerechtelijke procedure gestart. Eiser vordert een schadevergoeding in verband met de inbreuk op haar auteursrecht. De schade die hij geleden zou hebben bestaat uit de licentievergoeding die hij normaliter had ontvangen en de kosten die hij had gemaakt heeft om zijn auteursrecht te handhaven. Gedaagde stelt dat de foto op een website stond, zonder enige bronvermelding. Daarnaast stelt gedaagde dat de foto na verzoek direct van de website is afgehaald en dat er is aangeboden om €100,- te betalen aan eiser.

Beoordeling kantonrechter

Volgens de kantonrechter heeft de gedaagde inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de eiser. Ondanks dat de gedaagde niet wist dat de foto door eiser is gemaakt, heeft hij het auteursrecht van eiser geschonden. Voor een auteursrechtelijke inbreuk is opzet immers geen vereiste. Ook als je per ongeluk de auteursrechten van een ander schendt, ben je aansprakelijk. Daarbij komt dat van een exploitant van een website verwacht mag worden dat hij onderzoekt of de foto's die hij op zijn website wil plaatsen auteursrechtelijk beschermd zijn. Gedaagde moet daarom een schadevergoeding betalen. Eiser maakt aanspraak op de licentievergoeding die hij had ontvangen als gedaagde wel toestemming had gevraagd om de foto te gebruiken. Aangezien eiser normaal €350,- per foto, per jaar vraagt en gedaagde dit niet heeft betwist, gaat de rechter mee in dit verzoek. Daarnaast heeft gedaagde geen naamsvermelding bij de foto geplaatst. Waardoor eiser immateriële schade heeft geleden. Deze schadevergoeding wordt begroot op 50% van de verschuldigde licentievergoeding.

Tot slot

Let dus goed op als je een foto wilt gebruiken voor jouw website. Er geldt namelijk een onderzoeksplicht naar de auteursrechtelijke bescherming van een foto. Het argument 'per ongeluk' gaat dus niet op.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief