Nieuws

Uitspraak kindgebonden budget

Gepubliceerd op 11 jul. 2017

Kleurpotloden
Kindgebonden budget en partneralimentatie: de kogel is door de kerk! Begin maart hebben wij u op de hoogte gesteld over de prejudiciële vragen die het gerechtshof Den Haag op 22 februari jl. aan de Hoge Raad heeft gesteld over het kindgebonden budget in relatie tot de partneralimentatie. Daarbij ging het met name om de vraag hoe bij de berekening van partneralimentatie om moet worden gegaan met het kindgebonden budget. Aanleiding prejudiciële vragen Op 9 oktober 2015 oordeelde de Hoge Raad naar aanleiding van een prejudiciële vraag van het gerechtshof Den Haag dat het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop bij de berekening van de kinderalimentatie niet in aanmerking dienen te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Nadien is in de rechtspraak de vraag gerezen wat hiervan de gevolgen moeten zijn voor de vaststelling van partneralimentatie. Dient het kindgebonden budget ook als inkomenscomponent bij de bepaling van de behoefte in aanmerking te worden genomen? Die vraag is in de rechtspraak tot op heden op verschillende wijze beantwoord. Reden voor het gerechtshof Den Haag om de Hoge Raad opnieuw om duidelijk te vragen (zie voor meer informatie ons nieuwsbericht hierover). Uitspraak Hoge Raad Op 7 juli jl. heeft de Hoge Raad het verlossende woord gesproken: het kindgebonden budget vermindert niet de behoefte aan partneralimentatie. De Hoge Raad oordeelt dat het kindgebonden budget een overheidsbijdrage van aanvullende aard is, waarvan het karakter meebrengt dat die bijdrage buiten beschouwing moet worden gelaten bij het vaststellen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Het voorgaande geldt ook indien de hoogte van het kindgebonden budget het eigen aandeel van de desbetreffende ouder in de kosten van de kinderen overtreft (en die kosten voor het overige door de andere ouder worden gedragen). Het kindgebonden budget strekt er immers toe bij te dragen in de kosten van de kinderen en moet dus ook alleen voor dat doel worden aangewend, aldus de Hoge Raad. Wilt u weten welke gevolgen de uitspraak heeft voor uw partneralimentatie? Neem dan contact op met één van onze familie- & erfrechtadvocaten. De uitspraak van de Hoge Raad kunt u hier lezen. De overwegingen van de Hoge Raad zijn terug te vinden onder punt 3.1 e.v.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief