Nieuws

Uitleg van de Generatiepactregeling uit de cao Metalektro

Gepubliceerd op 26 aug. 2022

Onze mensen

Weld hot soldering radio welder 73833
Wij schrijven vaker over de uitleg van (werkingssfeer) bepalingen in de cao’s binnen de industrie: de cao metaal & techniek of de cao Metalektro. In deze zaak die speelde bij het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch gaat het om de uitleg van de Generatiepactregeling uit de cao Metalektro.

Wat speelde er in deze zaak?

De cao Metalektro 2018-2020 bevat een Generatiepactregeling. De regeling geldt voor de werknemer die 62 jaar of ouder is en een bruto jaarsalaris heeft van maximaal € 70.000,-. Deze werknemer kan 80% gaan werken, tegen 90% van het overeengekomen loon en met behoud van 100% pensioenopbouw, de zogenaamde 80-90-100 regeling. Op 25 maart 2019 laat een werknemer aan zijn werkgever weten mee te willen doen aan de Generatiepactregeling. Op dat moment bedroeg zijn bruto jaarsalaris € 62.887,32. Met ingang van 1 augustus 2019 krijgt de werknemer een salarisverhoging, waardoor zijn jaarsalaris vanaf dat moment € 63.513,72 bruto bedraagt. In augustus 2019 laat de werkgever aan alle werknemers weten dat diegenen die mee willen doen aan de Generatiepactregeling daarvoor een aanmeldformulier moeten invullen en inleveren bij P&O. De werknemer levert zijn aanmeldformulier in op 18 september 2019. De werkgever laat hem vervolgens weten dat zijn jaarsalaris op fulltime basis hoger is dan € 70.000,- bruto; waardoor de werknemer niet in aanmerking komt voor de Generatiepactregeling. Werknemer start daarop een procedure en vordert toelating tot de Generatiepactregeling. De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer toe. De werkgever gaat in hoger beroep.

Jaarsalaris op fulltime of parttime basis?

In hoger beroep beargumenteert de werkgever dat de Generatiepactregeling een arbeidsvoorwaarde is die naar evenredigheid moet worden toegepast omdat de werknemer parttime werkt. Het genoemde jaarsalaris van € 70.000,- bruto moet worden omgerekend naar een maximum op basis van 36 uur werken, zo vindt de werkgever. Dat betekent dat de grens voor het bruto jaarsalaris voor deze werknemer op € 63.000,- ligt. Omdat de werknemer meer verdient dan € 63.000,- bruto per jaar, komt hij niet voor de regeling in aanmerking. De werknemer meent op zijn beurt dat van het feitelijk jaarsalaris moet worden uitgegaan, zonder dat er sprake is van een omrekenfactor. Het gerechtshof deelt op dit punt de mening van de werkgever. Dit past in het stelsel en de systematiek van de cao. Daarnaast zou de uitleg van werknemer ertoe leiden dat parttimers met dezelfde functie als fulltimers wél in aanmerking komen voor de regeling en fulltimers niet. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Wat is de peildatum voor het jaarsalaris?

Ook verschillen partijen van mening over de vraag welke peildatum geldt voor het vaststellen van het jaarsalaris. Voor de inkomenseis mag de werknemer maximaal € 63.000,- (90% van € 70.000,-) bruto per jaar verdienen. Tot 1 augustus 2019 voldeed de werknemer hieraan, daarna niet meer. De werknemer voert aan dat hij zich al op 25 maart 2019 heeft aangemeld voor de regeling. De maximale invoeringstermijn is volgens het uitvoeringsreglement vier maanden, zodat de regeling voor hem per 24 juli 2019 in had moeten gaan. Op dat moment voldeed hij aan de inkomenseis. De werkgever gaat voor de peildatum uit van de datum waarop de werknemer het aanmeldformulier heeft ingeleverd:18 september 2019. Het gerechtshof verwerpt de stelling van de werkgever. De cao schrijft niet voor dat de aanvraag via het aanmeldformulier gedaan moet worden. Werknemer heeft de aanvraag ingediend op 25 maart 2019. Dat betekent dat de werkgever de aanvraag in behandeling had moeten nemen zodra de regeling in werking was getreden: 24 juli 2019. Op dat moment voldeed werknemer aan alle vereisten. Zijn jaarsalaris lag toen onder de € 63.000,- bruto. Slotsom is dat werkgever de werknemer tot de generatiepactregeling had moeten toelaten. De werkgever wordt ook in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Deze uitspraak laat zien dat de uitleg van cao-bepalingen tot de nodige discussie kan leiden. Heeft u vragen over de uitleg of toepassing van de cao Metaal & Techniek, Metalektro of de Verplichtstellingsbeschikking voor het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metaal en Techniek of de Metalektro? Neem dan contact op met Marloes Stuurop of Angela Ruijter. Zij helpen u graag verder. Via deze link kunt u zich direct inschrijven voor onze nieuwsbrief, om altijd eenvoudig onze updates te ontvangen

Mogelijk interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief