Nieuws

Re-integratie en ‘afsluiten’ spoor 1, kan dat zomaar?

Gepubliceerd op 3 feb. 2022

Onze mensen

Marten bjork 6d W3xy Qvc YE unsplash
De re-integratie van een zieke werknemer dient op de eerste plaats altijd gericht te zijn op spoor 1: re-integratie in de eigen functie en/of een andere passende functie bij de eigen werkgever. Lukt dat niet (vanwege blijvende beperkingen en/of het ontbreken van passende mogelijkheden binnen de eigen organisatie), dan wordt de re-integratie gericht op spoor 2: het zoeken naar een passende functie buiten de organisatie. Soms is een twee-sporen-beleid aangewezen. In de praktijk komt regelmatig de wens van de werkgever naar voren om de re-integratie uitsluitend te richten op spoor 2. Dit heeft de implicatie dat spoor 1 wordt afgesloten. Dat kan niet zomaar, althans niet zonder gevolgen. Daarmee wordt niet alleen gedoeld op een loonsanctie door UWV bij de Poortwachterstoets, maar ook op de vergoeding bij een ontbindingsprocedure. Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 10 januari 2022 (ECLI:NL:RBAMS:2022:12) laat dit zien.

De zaak in het kort

Werknemer meldt zich ziek. Deze ziekmelding houdt verband met een door werknemer ingediende klacht over schending van privacy. De bedrijfsarts adviseert dat eerst met elkaar in gesprek moet worden gegaan over de ontstane situatie en dat re-integratie van ondergeschikt belang is. Er wordt een mediation opgestart. Eén jaar later wordt tot re-integratie van werknemer overgegaan.  De werkgever stelt een 2e spoor traject voor. Werknemer is het hiermee niet eens. Er volgt een (administratieve) loonsanctie van UWV. Uiteindelijk dient de werkgever een ontbindingsverzoek is vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden maar de rechter kent aan werknemer, naast de wettelijke transitievergoeding, ook een billijke vergoeding toe van € 37.500 omdat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De rechter oordeelt onder andere dat de werkgever (citaat) “een scheve schaats gereden” heeft ten aanzien van het in eerste instantie overslaan van spoor 1. De werkgever wilde immers direct naar spoor 2 grijpen en spoor 1 links laten liggen. Dat (en nog andere redenen) komt de werkgever dus duur te staan. Het antwoord op de vraag luidt dus: Nee, het afsluiten van spoor 1 tijdens re-integratie kan niet zomaar. Dat kan alleen als zorgvuldig onderzoek naar spoor 1 uitwijst dat er geen mogelijkheden meer zijn binnen spoor 1.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief