Nieuws

Pensioen in eigen beheer

Gepubliceerd op 12 apr. 2018

Pensioen
Geen toestemming nodig voor omzetting in oudedagsverplichting Recent verscheen een interessante uitspraak van de Rechtbank Amsterdam over het pensioen in eigen beheer en de omzetting daarvan in een oudedagsverplichting. Wet uitfasering pensioen in eigen beheer Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden. Daarmee is de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen afgeschaft. De wet geeft de directeur-grootaandeelhouder (DGA) drie keuzemogelijkheden:
  1. het opgebouwde pensioen in eigen beheer premievrij laten doorlopen;
  2. afkoop;
  3. omzetting naar een oudedagsverplichting.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons eerdere nieuwsbericht hierover. Casus In de zaak die leidde tot de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam had de vrouw (DGA) in het verleden pensioen in eigen beheer opgebouwd. De vrouw wilde het pensioen in eigen beheer omzetten in een oudedagsverplichting. De man weigerde echter de daarvoor vereiste toestemming te verlenen. Oordeel De lotsverbondenheid die tijdens het huwelijk tussen partijen tot stand komt, werkt ook door na een echtscheiding. Dit wordt ook wel de postsolidariteitsgedachte genoemd. De rechtbank oordeelt dat deze postsolidariteitsgedachte met zich brengt dat de man de toestemming moet verlenen. Het gevolg van het toewijzen van het verzoek van de vrouw leidt ertoe dat de pensioenvoorziening op de balans omlaag gaat, waardoor het eigen vermogen stijgt. Door het verminderen van de pensioenclaim en daarmee het vervallen van deze grote passiefpost op de balans, neemt de waarde van de aandelen toe. Aangezien partijen een finaal verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden hebben opgenomen, deelt de man mee in deze waardestijging. De rechtbank merkt voorts op dat de houding van de man ervoor zorgt dat de vrouw geen gebruik zou kunnen maken van de fiscale regeling die de wetgever juist in het leven heeft geroepen om een einde te maken aan de pensioenproblematiek van DGA’s. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de vrouw in de toekomst een groot deel van haar inkomsten moet aanwenden om het pensioentekort te dekken. Dat is in strijd met de postsolidariteitsgedachte, aldus de rechtbank. Ook geen toestemming gekregen? Neem dan contact op met één van onze familierechtadvocaten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief