Nieuws

De grootste risico’s in IT-overeenkomsten: inspanningsverplichtingen

Gepubliceerd op 24 mei 2023

Onze mensen

Pexels lukas 574069

Dit artikel is onderdeel van de reeks 'De grootste risico's in IT-overeenkomsten'. De komende weken zullen er artikelen worden gepubliceerd waarin één van de risico's nader wordt besproken. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.


Veel IT-leveranciers leveren hun diensten op basis van een inspanningsverplichting. Dit betekent dat wanneer de IT-leverancier zich voldoende heeft ingespannen om een bepaald resultaat te bereiken de IT-leverancier voldaan heeft aan zijn verplichtingen. Ongeacht of het resultaat wel of niet is gehaald. Enkel het voldoende inspannen is voldoende. Het is vaak lastig om aan te tonen dat de IT-leverancier zich niet voldoende heeft ingespannen waardoor de leverancier makkelijk kan wegkomen met het niet (volledig) leveren van wat de afnemer had verwacht.

Een inspanningsverplichting komt zowel terug in overeenkomsten die zien op de implementatie van IT als op overeenkomsten die zien op onderhoud en overige dienstverlenging (SLA’s). Zo spreken IT-leveranciers in de onderhoudsovereenkomst (SLA) af dat de dienst op grond van een inspanningsverplichting een uptime heeft van bijvoorbeeld 99.5%. Mocht dit niet gehaald worden dan heeft de leverancier zich voldoende ingespannen en is de kous daarmee af. De afnemer heeft hier vrij weinig aan en zeker wanneer het gaat om cruciale diensten die een hoge uptime moeten hebben is het belangrijk om hier niet mee akkoord te gaan of duidelijke aanvullende afspraken te maken.

Wat je als afnemer wel wil is een overeenkomst met IT-leverancier met daarin een resultaatsverplichting. De IT-leverancier verplicht zich dan om een bepaald resultaat te leveren, bijvoorbeeld 99.5% uptime. Daar kan de afnemer de IT-leverancier dan ook aan houden. Wanneer de IT-leverancier dit niet haalt en de afspraak dus niet nakomt kan de afnemer de IT-leverancier aansprakelijk stellen en schadevergoeding vorderen. Let er daarom als afnemer op dat je zo veel mogelijk een resultaatsverplichting overeenkomst met de IT-leverancier en geen inspanningsverplichting.

Pas dus op met overeenkomsten waarin de IT-leverancier ‘zijn best zal doen om’, zich zal inspannen om’, een bepaald resultaat te bereiken. In Engelstalige IT overeenkomsten komen deze bepalingen vaak terug als ‘best efforts’. Soms wordt ook de variant ‘uiterst inspannen’ door IT-leveranciers gebruikt. Hoewel dit goed klinkt maakt dit het feit dat het slechts een inspanningsverplichting is niet anders. Wees je er als afnemer van bewust dat de leverancier in een dergelijk geval slechts een inspanningsverplichting heeft.

Wilt u advies over een overeenkomst die u met een IT-leverancier gaat sluiten of wil u advies over of uw IT-leverancier zich aan zijn (inspannings)verplichting houdt? Neem dan contact op met Pieter Ballings.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief