Nieuws

Onvoldoende toezicht op dochter tijdens het instappen: vader aansprakelijk?

Gepubliceerd op 17 feb. 2022

I Stock 815352734
Ouders kunnen ook jegens hun kinderen aansprakelijk zijn voor opgelopen letsel, bijvoorbeeld als zij onvoldoende toezicht hebben gehouden op hun kinderen. Rechtbank Den Haag boog zich enkele maanden geleden over een dergelijke kwestie. De dochter van gedaagde is bij het instappen van de auto uit eigen beweging de rijbaan opgelopen en op datzelfde moment geschept door de auto van een derde. UVM, als WAM-verzekeraar van de derde, heeft aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ongeval erkend. De vraag die aan de rechtbank voorligt is of ASR, als WA-verzekeraar van de vader, dient bij de dragen aan de schade die namens UVM aan de dochter wordt uitgekeerd. De rechtbank neemt tot uitgangspunt dat bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van ouders jegens hun kind een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel geldt. De rechtbank stelt vast dat het de oom was die de dochter en haar zus begeleidde bij het oversteken en het instappen van de auto. Er is geen grond om aan te nemen dat de vader het laten instappen van zijn dochter niet primair aan de oom mocht overlaten. Zo is het gegeven dat de oom eerst de slapende zus in de auto zette en niet eerst de dochter liet instappen maar achter het portier plaatste, een keuze die niet aan de vader kan worden toegerekend. De volgende vraag die de rechtbank moet beantwoorden, is of de vader mocht volstaan met het instrueren van zijn dochter om achter het openstaande autoportier te blijven staan. De dochter zou ten tijde van het ongeval twee maanden later zes jaar worden. Van een kind van die leeftijd mag worden verwacht dat zij eenvoudige instructies als “blijven staan” of “wacht daar” begrijpt en opvolgt. De zorgplicht van een ouder ten opzichte van een kind van deze leeftijd gaat naar het oordeel van de rechtbank echter niet zover dat, ervan uitgaande dat voldoende toezicht wordt gehouden en de benodigde instructies worden gegeven, hij zijn kind niet met een bepaalde zelfstandigheid langs de weg mag laten staan. Vader had niet kunnen of hoeven voorzien dat de oom de dochter niet bij hém in de buurt zou plaatsen maar op de instapstrook zou laten staan. Dat de dochter om niet duidelijk geworden redenen die instructie niet heeft opgevolgd en dat zij precies op het moment dat de derde kwam aanrijden de straat is opgelopen, is dan ook een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden. De rechtbank wijst de vorderingen van UVM af.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief