Nieuws

Noodweer in Europa

Gepubliceerd op 3 aug. 2023

I Stock 1333043586
Europa wordt deze zomer geteisterd door noodweer: van bosbranden en overstromingen tot hagelstenen ter grootte van citroenen. Ook in Nederland hebben we deze zomer het nodige noodweer gehad. Het KNMI adviseert soms om thuis te blijven, wanneer het zó koud - of juist warm - is, dat het onverantwoord is om te gaan werken. Maar als een werknemer door dit noodweer niet naar het werk kan, wie draagt dan de kosten?

Loondoorbetaling

Recht op loon is geregeld in artikel 7:628 Burgerlijk Wetboek. Hier staat dat een werkgever loon moet doorbetalen tenzij de reden daarvan binnen de risicosfeer van de werknemer valt. Onwerkbaar weer valt in principe niet onder de risicosfeer van de werknemer, dus moet de werkgever loon doorbetalen. Of weer onwerkbaar is hangt uiteraard van het weer af, maar ook van het soort werk. Als het KNMI code oranje afgeeft vanwege een heftige storm, dan zullen dakdekkers niet aan de slag kunnen. Maar een kantoormedewerker die thuis kan werken, kan bij dezelfde code oranje gewoon aan het werk gaan. De beoordeling is in principe aan de werkgever, tenzij er standaardbepalingen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vorst of extreme hitte. De werkgever moet bij deze afweging zorgen dat de werknemers een gezonde en veilige werkplek hebben. De werknemer moet daarnaast beschikbaar zijn voor andere, passende werkzaamheden. Als het eigen werk niet kan worden uitgevoerd vanwege de weersomstandigheden, kan de werkgever opdracht geven om werkzaamheden uit te voeren die wél mogelijk zijn.

CAO

Het kan zijn dat de cao specifieke regels kent voor loondoorbetaling bij onwerkbaar weer. Dit is bijvoorbeeld het geval in de cao Schilders en de cao Bouw. Dit zijn beide sectoren waarin het weer een grote rol speelt bij de uitvoering van de werkzaamheden.

WW

Het UWV verzekert werkgevers tot op zekere hoogte tegen het risico van onwerkbaar weer. Een werkgever kan de werknemers aanmelden voor een WW-uitkering (waarbij 70% van het loon wordt betaald door het UWV) gedurende onwerkbaar weer. De werkgever moet het salaris daarna wel aanvullen tot 100%. Hiervoor gelden wachtdagen, wat betekent dat het noodweer langer moet duren dan een of twee dagen. In het geval van hevige regenval moet een werkgever zelfs 19 dagen per kalenderjaar wachten voordat de WW-uitkering wordt toegekend.

Dus?

Komen er hagelstenen als citroenen uit de lucht vallen? Neem dan contact op met je personeel of werkgever om te kijken of er passende werkzaamheden mogelijk zijn. Zo niet, controleer dan de cao voor specifieke regels. Staan daar geen regels in voor onwerkbaar weer, dan krijgen de werknemers hun salaris gewoon doorbetaald en kunnen ze alvast de garage bellen om hun ruiten te vervangen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief