Nieuws

Loon tijdens het derde ziektejaar in de CAO Metaal en Techniek: hoe hoog?

Gepubliceerd op 14 aug. 2023

I Stock 1441545400
Tijdens ziekte heeft een werknemer recht op doorbetaling van loon. Hoe hoog dat loon is, hangt af van wat er in de arbeidsovereenkomst en in de CAO is bepaald. In de praktijk is het loon regelmatig beperkt tot twee jaar ziekte. Het kan echter voorkomen dat het UWV een loonsanctie oplegt, met als gevolg: loondoorbetaling tot drie jaar ziekte. Een belangrijke vraag is dan: hoe hoog is het loon in het derde ziektejaar? In een recente rechtszaak bestond discussie over wat de CAO Metaal en Techniek daarover bepaalt. Benieuwd wat de rechter heeft geoordeeld? Lees het hieronder.

Wat speelde er in deze zaak?

Een werknemer is sinds oktober 2020 als monteur in dienst. In maart 2021 valt de werknemer ziek uit door een bedrijfsongeval. Iets meer dan twee jaar later heeft het UWV een loonsanctie aan de werkgever opgelegd omdat de werkgever niet heeft voldaan aan de re-integratieverplichtingen. De werkgever moet dus een extra periode loon betalen – langer dan de ‘reguliere’ twee jaar bij ziekte dus. De werkgever betaalt het loon over de daaropvolgende maanden echter niet omdat de werknemer niet bereikbaar zou zijn. Daarop stapt de werknemer naar de rechter in kort geding met een vordering tot betaling van zijn loon. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO Metaal en Techniek van toepassing (algemeen verbindend verklaard). Dat betekent dat de bepalingen uit de CAO het uitgangspunt zijn voor de bepaling van het loon tijdens ziekte. De werknemer doet een beroep op artikel 67 van de CAO Metaal en Techniek, waarin staat dat de werknemer recht heeft op 90% van zijn loon tijdens ziekte. In de procedure staat de hoogte van het loon ter discussie: wat staat er precies in artikel 67 van de CAO Metaal en Techniek en waar heeft de werknemer dus recht op?

Oordeel van de rechter

De rechter volgt de redenering van de werknemer niet. In de CAO Metaal en Techniek staat weliswaar dat de werknemer recht op 90% van het loon heeft tijdens ziekte, maar dit is slechts het geval tot en met maximaal 24 maanden. De CAO Metaal en Techniek bepaalt niets over een eventuele loondoorbetalingsverplichting van de werkgever gedurende de periode na die 24 maanden. Om die reden moet worden gekeken naar de arbeidsovereenkomst van de werknemer en wat er in de wet staat (artikel 7:629 BW). De conclusie van de rechter is dat de werknemer op grond van zijn arbeidsovereenkomst aanspraak kan maken op 70% van het loon, zulks overeenkomstig artikel 7:629 lid 1 en lid 11 BW. Er is geen aanvullende loondoorbetalingsverplichting op grond van de CAO Metaal en Techniek die boven de wettelijke minimumgrens van 70% gaat. De vordering tot de werknemer tot betaling van 90% van het loon wordt dus afgewezen en beperkt tot 70% van het loon.

Conclusie

Als het UWV een loonsanctie oplegt is het belangrijk om te kijken hoe hoog het loon tijdens het derde ziektejaar moet zijn. Uit deze uitspraak volgt dat dat daarover in de CAO Metaal en Techniek niets is opgenomen. Dat betekent dat eerst aansluiting moet worden gezocht bij de arbeidsovereenkomst. Staat daar niets uitdrukkelijk in over het een derde ziektejaar? Dan wordt aansluiting gezocht bij de wet: 70% van het loon. Heeft u vragen over loon tijdens ziekte op grond van de CAO Metaal en Techniek of in de industriesector? Neem dan contact op met Marloes Stuurop of Joris van Haalen. Zij helpen u graag verder.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief