Nieuws

In cash we trust

Gepubliceerd op 7 feb. 2022

Keagan henman Won79 9o U Ek unsplash
Het kledingmerk In Gold We Trust heeft samen met rapper Mr. Polska een shirt uitgebracht waarin een echt biljet van 500 euro is verwerkt. Het shirt – op de markt gebracht als ludieke promo-actie – werd niet door iedereen enthousiast ontvangen. Jeffrey Hellings, de eigenaar van een kledingbedrijf Heismoney, liet In Gold We Trust vrij snel na het uitkomen van het T-shirt weten dat dit een inbreuk op zijn auteursrecht was. Naar eigen zeggen had Hellings dit idee namelijk geregistreerd... maar is een auteursrecht op een idee wel mogelijk?

Waar gaat het in deze zaak om?

Hellings heeft 12 februari 2018 zijn idee “kleding en tassen en petjes textiel met echt geld er op nieuw kleding merk dus international we werken met euros dollars pounds etc” laten vastleggen bij CC Proof. CC Proof is een organisatie waar men ontwerpen en ideeën digitaal kan laten vastleggen. Een idee vastleggen is overigens niet hetzelfde als het verkrijgen van auteursrechtelijke bescherming op dat idee, maar daarover later meer. Op 5 oktober 2021 heef het Amsterdamse kledingbedrijf In Gold We Trust, samen met rapper Mr. Polska een foto op sociale media geplaatst met daarop een aankondiging van een loterij. Winnaars van deze loterij kregen de kans om een T-shirt kopen met daarop een echt eurobiljet van 500 euro zoals te zien op onderstaande afbeelding. Op 9 oktober 2021 heeft Hellings een tweede idee laten ‘registreren’ bij CC Proof. Zijn tweede idee bevatte een foto van een T-shirt met daarop een geldbiljet. Hierop volgend stuurt de advocaat van Hellings op 22 oktober 2021 een brief aan In Gold We Trust waarin onder meer werd geëist dat de inbreuk op het auteursrecht van Hellings zou worden gestaakt. In Gold We Trust heeft hier vervolgens op gereageerd dat ze niet wisten dat dit idee bestond en boden aan om een vergoeding van 2000 euro te betalen ter vergoeding van de advocaatkosten, thans meer uit het oogpunt creatievelingen onder elkaar. Hellings heeft dit aanbod afgewezen en is onderhavige procedure gestart waarbij hij een vergoeding heeft gevorderd van maar liefst 321.330 euro (!).

Auteursrechtelijke bescherming

De vraag die in deze zaak speelt is of Hellings inderdaad auteursrechthebbende is van het idee van een geldbiljet op een T-shirt. Om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming moet het een werk zijn in de zin van artikel 10 van de Auteurswet en is volgens vaste jurisprudentie beslissend de vraag of het werk een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Van een eigen oorspronkelijk karakter is sprake, wanneer het niet ontleend is aan al bestaande werken en van een persoonlijk stempel is sprake wanneer er sprake is van een zekere mate van menselijke creativiteit. Ik kan alvast verklappen dat het enkele idee op zichzelf niet te beschermen is. Om in aanmerking te komen voor de auteursrechtelijke bescherming dient een idee tot uiting te zijn gebracht op een manier dat het werk voldoende nauwkeurig en objectief identificeerbaar is. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam oordeelt dat het idee van Helling onvoldoende concreet is uitgewerkt om te kwalificeren als een werk zoals bedoel in artikel 10 van de Auteurswet. Daar komt nog bij dat Hellings pas 9 oktober 2021 (dus nadat In Gold We Trust een foto op sociale media geplaatst had van het T-shirt kopen met daarop een echt eurobiljet van 500 euro) het T-shirt met echt geld erop voor het eerst tot uiting heeft gebracht. Daarnaast dient een werk het persoonlijk stempel van de maker dragen en een eigen oorspronkelijk karakter bezitten. In deze zaak heeft Hellings zijn T-shirt idee pas na de sociale media post van In Gold We Trust laten vastleggen. Van eerdere uitingen van dit idee is geen aanwijzing. Hellings verkoopt op het moment van deze zaak, en overigens nog steeds, slechts petjes met daarop echte geldbiljetten op zijn website. Ook zijn er in de zaak twee voorbeelden aangedragen van andere merken/gevallen (uit 2013 en 2016) waar al kleding met echt geld werd verkocht of gepubliceerd in een blad.

Conclusie

De voorzieningenrechter oordeelt dat het idee van Hellings niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De vorderingen worden afgewezen én Hellings wordt veroordeeld in de proceskosten van In Gold We Trust. Zo kan Hellings alvast beginnen met de biljetten uit zijn petten te knippen; in plaats van de 321.330 euro die hij geëist had, kan hij nu ruim 11.000 euro betalen aan In Gold We Trust.

Afsluitende opmerking

Het is van belang om te weten dat je een auteursrecht niet verkrijgt door het ergens in te laten schrijven. Auteursrecht ontstaat namelijk vanzelf (en gratis) op het moment dat je een originele creatie maakt. Heeft u zelf vragen met betrekking tot het auteursrecht of andere IE-rechten, neem contact met ons op!

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief