Nieuws

Impossible Burger en Impossible Sausage geldige merken

Gepubliceerd op 3 feb. 2022

Likemeat n Ep0u0 U ovs unsplash
Plantaardige vleesvervangers zijn niet meer weg te denken uit het supermarktschap. Ook in 'merkenland' zorgen deze producten voor de nodige commotie. Zo schreef mijn collega Machiel Roosendaal eerder dit artikel over de rechtszaak tussen Nestlé en Impossible Foods. Dit geschil ging over de merkinbreuk op het merk “Impossible Burger” door Nestlé met haar “Incredible Burger”. In onderhavig artikel komt het beroep in de nietigheidsprocedure voor het EUIPO ( Het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie) aan bod.

Merkinbreukzaak

In de merkinbreukzaak kreeg Nestlé een verbod tot het gebruik van het teken “Incredible Burger”, ondanks dat de nietigheidsprocedure bij het EUIPO moest worden afgewacht. Omdat de tekens, de Incredible Burger en Impossible Burger verwarringwekkend overeenstemmen. Nestlé besloot daarna haar Incredible Burger om te dopen tot de Sensational Burger. Het oordeel in de hoofzaak bij de Nederlandse rechter is afhankelijk van de beslissing van het EUIPO over de geldigheid van de merken van Impossible Foods.

Achtergrond nietigheidsprocedure

Impossible Foods heeft haar merken ”Impossible Burger” en “Impossible Sausage” in september 2019 ingeschreven bij het EUIPO. Kort daarop stelde Nestlé een nietigheidsactie in tegen deze merken. In eerste instantie heeft de nietigheidskamer van het EUIPO besloten dat de merken van Impossible Foods geldig zijn. Nestlé besloot daarop in hoger beroep te gaan tegen dit oordeel van de nietigheidskamer. Nestlé voerde aan dat de merken van Impossible Foods onderscheidend vermogen missen en bovendien beschrijvend van aard zijn voor de waren waarvoor zij zijn ingeschreven, te weten: vegetarische vleeswaren.

Beslissing Kamer van Beroep

Op 22 december 2021 heeft de Kamer van Beroep van het EUIPO uitspraak gedaan in deze kwestie. De Kamer van Beroep concludeert dat Nestlé niet heeft kunnen aantonen dat de Impossible-merken op de datum van indiening werden opgevat als tekens die onderscheidend vermogen missen. Evenmin slaagde Nestlé er in te bewijzen dat de tekens van Impossible Foods beschrijvend voor de waren zouden zijn. Integendeel, de Kamer oordeelt zelfs dat Impossible Foods door het bijvoeglijk naamwoord “Impossible” te koppelen aan de zelfstandige naamwoorden “Sausage” en “Burger”, althans op de datum van indiening, de tekens een begripsmatig verband scheppen dat zeer vaag, onduidelijk en niet onmiddellijk begrijpelijk was. Op het moment van indiening van de Impossible-merken konden deze niet worden opgevat als kenmerken van de waar. Er is namelijk geen vaste en consistente betekenis of perceptie van het bijvoeglijk naamwoord "Impossible" in combinatie met levensmiddelen, zoals bijvoorbeeld in "Impossible Sausage". De Kamer oordeelt dat de tekens juist een fantasierijk en onderscheidend karakter hebben dat van de consument een interpretatie-inspanning vergt en dus een cognitief proces op gang brengen. Het beroep van Nestlé wordt afgewezen. Dit betekent dat de merken van Impossible Foods geldig zijn. Het is natuurlijk de vraag of Nestlé het hier bij laat zitten.

Datum indiening leidend

Het door Nestlé overgelegde bewijsmateriaal in de procedure had hoofdzakelijk betrekking op een periode na de relevante datum van indiening van de aanvragen door Impossible Foods. De Kamer oordeelde dat hierdoor geen conclusie kon worden getrokken over de perceptie van het publiek bij confrontatie met de Impossible merken op de datum van indiening. Dit laatste droeg bij aan de afwijzing van de vordering tot nietigverklaring. De datum van indiening van een merkaanvraag is leidend, ook voor de vraag of de tekens beschikken over voldoende onderscheidend vermogen. Je zou je kunnen afvragen of de merken van Impossible Foods anno 2022  (als deze nu zouden worden aangevraagd) nog wel beschikken over voldoende onderscheidend vermogen. We kunnen uit het oordeel van de Kamer afleiden dat het belangrijk is merken zo tijdig mogelijk aan te vragen, niet alleen omdat “wie het eerst komt wie het eerst maalt”, maar ook omdat het moment van indienen leidend is voor het onderscheidend vermogen. Wist u dat Holla haar eigen merkenbureau heeft? Neem contact met ons op als u vragen heeft over het aanvragen van een merk.

Mogelijk interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief